Vad kostar det att upprätta eller ändra ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Vad kostar det att skriva om ett äktenskapsförord
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill ni ändra ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det registrerat. I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad som gäller nu. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som kan skrivas inför eller under äktenskap. Äktenskapsförord har formkrav som krävs för att det ska vara juridiskt bindande. Det krävs att det är skriftligt, underskrivet av makarna samt registrerat hos Skatteverket (enligt 7 kap. 3 § ÄktB).

Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet själva så är enda kostnaden registreringen hos Skatteverket på 275 kr. Om ni däremot får hjälp att skriva äktenskapsförordet så kan det kosta olika mycket beroende på vem ni anlitar för att göra det. Vi har på Lawline olika paketerbjudande, kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se för vidare information om priser.

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll