Vad kommer min framtida föräldrapenning grundas på?

2019-07-16 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,jag har en fråga angående Sjukpenningsgrundande inkomst (SGI), föräldrapenning och SGI-Skydd.Jag arbetade på ett privatbolag mellan 2015-2019 och hade en heltid-tillsvidaretjänst. Under merparten av 2018 var jag sjukskriven mellan 0-100 procent. Jag blev i maj 2019 uppsagd pga omorganisation. Nu har jag a-kassa och inkomstförsäkring. Jag söker aktivt jobb och hoppas på anställning till hösten. Min fråga är, om jag blir förälder och går på föräldraledighet, tex November 2020, vad kommer min föräldrapenning då grundas på? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din föräldrapenning kommer grundas på din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst). Det du behöver ha koll på är följande:

Grundregeln

Så länge du arbetar heltid/tillsvidare gäller årsinkomsten/årsarbetstiden på det aktuella arbetet som din SGI (25 kap 3 § Socialförsäkringsbalken SFB). Från och med den sista dagen du arbetar på din tillsvidaretjänst måste du dock aktivt skydda denna SGI för att den ska fortsätta gälla. Följande slutsatser kan jag dra från informationen i din fråga.

SGI-skydd

Jag ponerar att din SGI är skyddad fram till maj 2019. Då du är sjukskriven och uppbär sjukpenning mellan 0-100 % är nämligen din SGI skyddad enligt (26 kap 17 § SFB) under hela 2018. Från maj 2019 (om vi nu utgår från att din sista anställningsdag är då) bör du sedan ha koll på följande skydd.

Skydd 1= Din anställning är automatiskt skyddad i tre månader enligt (26 kap 18 § SFB) (tom augusti 2019 i detta fall)

Skydd 2= Beroende på när du skrivit in dig som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen är du skyddad så länge du är inskriven (26 kap 13 § SFB). Detta måste du ha gjort första dagen efter att "tremånadersskyddet" (skydd 1 ovan) löpt ut.

Skydd 3=Du nämner att du planerar att bli förälder. Din SGI är automatiskt skyddad sex månader före barnets beräknade födsel (26 kap 14 § SFB) och fram till barnets ettårs-dag (26 kap 15 § SFB).

Dessa tre skydd ovan är de skydd du bör ha koll på. Viktigt är dock att skyddskedjan inte bryts. Från din sista arbetande dag i maj 2019 måste du alltid stödja dig mot ett av dessa SGI-skydd för att behålla din SGI från det arbetet. En enda dag utan något aktivt SGI-skydd kan i värsta fall innebära en SGI på 0 kr. Skyddar du däremot din SGI får du samma SGI som du hade när du arbetade på det jobb du hade innan skyddet, oavsett hur lång tid den aktuella skyddsperioden varar.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet kring vad din eventuella föräldrapenning 2020 kommer grundas på!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (329)
2020-05-03 Hur ansöker jag om förstörelse av uppgift i journal?
2020-04-21 Paragraf att åberopa för återförening av barn/förälder enligt LVU
2020-04-19 Kan man folkbokföra sig i Sverige innan man flyttar hit?
2020-04-11 Översättning av utländskt vigselbevis

Alla besvarade frågor (80291)