Vad kan vi göra för att den efterlevande maken ska få bo kvar när huset är enskild egendom?

2018-10-27 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett par som är gifta och v i har inga gemensamma barn. Vi har båda barn sedan tidigare. Nu undrar jag hur det blir när en av oss går bort. Vi har idag ett äktenskapsförord där jag står som ensam ägare på vår fastighet. Jag ser helst att min äkta hälft bor kvar i huset efter tex min bortgångHur kommer det se ut för min del om om min äkta hälft går bort först.Behöver vi skriva testamente?Tacksam för svar och råd
SVAR

Hej och stort tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Fastigheten kommer inte att ingå i en framtida bodelning

Fastigheten kommer inte att ingå i en framtida bodelning mellan dig och din äkta hälft, eftersom att den räknas som enskild egendom i och med äktenskapsförordet (ÄktB 10 kap 1§). Detta innebär givetvis att din äkta hälft inte har någon rätt till huset vid en eventuell bodelning, under normala omständigheter.

Det är i första hand dina barn som kommer att ärva dig

När du går bort så det dina barn som kommer att ärva dig i lika stora delar, i egenskap av att vara dina bröstarvingar (ÄB 2 kap 1§). Det finns dock en regel som säger att gifta makar ärver varandra före gemensamma barn, vilken inte är aktuell i ert fall då ni endast har barn sedan tidigare. Dessa barn benämns i lagen som "särkullbarn", då de inte är de gifta makarnas gemensamma barn. Särkullbarn har därför rätt att få ut sin arvslott direkt (ÄB 3 kap 1 §).

Dina barn kan få ut sin laglott direkt

Bröstarvingar har alltid rätt att få ut minst sin laglott, vilket består av hälften av den ordinarie arvslotten (ÄB 7 kap 1 §). T.ex. Om du lämnar efter dig två barn och sammanlagt 1 000 000 kr, så resulterar de i att dina barn får två arvslotter på 500 000 kr vardera. Laglotten ligger då på 250 000 kr, då det är hälften av arvslotten på 500 000 kr. Detta innebär att dina barn har rätt till sina laglotter på sammanlagt 500 000 kr (250 000 + 250 000), men att du själv kan göra vad du vill med resterande 500 000 kr om du skulle önska att göra något annat med dem.

Särkullbarn har som tidigare nämnts rätt att få ut sin arvslott direkt (eller minst laglotten). De kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Det innebär med andra ord att dina barn kan avstå från sitt arv, i förmån för din äkta hälft (ÄB 3 kap 9 §). De får isåfall istället ut arvet efter dig först efter det att din äkta hälft har gått bort i ett så kallat "efterarv" (ÄB 3 kap 2 §).

Ett testamente kan inte garantera att din äkta hälft kommer att kunna bo kvar i huset

Vad ni kan göra är att skriva ett testamente. Du kan där välja att testamentera bort allt som du lämnar efter dig till din äkta hälft, men detta ändrar inte det faktum att dina barn fortfarande kommer att kunna begära ut sina laglotter. Detta genom en så kallad laglottsjämkning (ÄB 7 kap 3 §). Detta resulterar givetvis att det inte är säkert att din äkta hälft kommer att kunna leva kvar i huset efter din eventuella bortgång, trots att ett testamente finns inblandat. Ni kan istället välja att skriva ett inbördes testamente där ni ber dina barn att respektera att din äkta hälft ska kunna få bo kvar i huset, och att de därför ska avstå från sitt arv i förmån för denne med rätt till ett senare efterarv. Om de då väljer att jämka testamentet kommer de endast att få ut sin laglott, vilket resulterar i att de inte omedelbart kommer att ha rätt till lika stora delar av arvet (vilket möjligtvis skulle kunna påverka situationen). Om de väntar så kommer de istället att få ut hela sin arvslott direkt.

Sammanfattning och råd

Det finns alltså, som du märker, inte något helt säkert sätt att genomföra detta på. Detta eftersom att särkullbarnen kan begära att få ut sina laglotter direkt, vilket kan resultera i att din äkta hälft inte kan bo kvar i huset. Jag skulle därför rekommendera er att försöka prata om situationen med barnen, och göra era önskningar hörda. Ni kan därefter skriva ett testamente om ni skulle vilja.

Som du nog redan har förstått så kan man formulera ett testamente på lite olika vis. Om du skulle vilja ha hjälp med att skriva ett testamente, så är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på info@lawline.se för att se till så att det blir helt rätt. Det går givetvis bra att ställa en ny fråga likaså.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2114)
2019-04-21 Kan jag testamentera att arvet ska betalas ut månadsvis istället för en klumpsumma direkt?
2019-04-20 Testamentet har oläsliga namnteckningar och inga namnförtydligande, kan detta anses vara formfel?
2019-04-19 Inbördes testamente mellan sambor
2019-04-16 Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?

Alla besvarade frågor (68021)