Vad kan väktare göra för att avlägsna en person från en butik som stänger?

FRÅGA
Hej.Vi är ett gäng väktare som inte är överens över ett scenario om olaga intrång samt nödvärnOm du jobbar som väktare för att stötta en stängning på en matbutik, kan vi med stöd av nödvärnsrätten förhindra eller få ut personer från butiken?Nödvärn talar ju om mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, men egendom gäller väl inte en matbutik?Vad jag vet så kan vi försöka "stå ivägen" och gå i nödvärn om personen kommer i fysisk kontakt med oss men lyckas dom passera utan fysisk kontakt så kan vi endast därefter ringa polis då det är ett bötesbrott?MvhDejan
SVAR

Hejsan!

Väktare lyder under samma lagar som vanliga medborgare och använder sig därför mestadels av nödvärn i brottsbalken 24kap 1§, 2st punkt 3 som stadgar att nödvärn får användas mot:

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg

Paragrafen är även tillämplig på kontor och butiker. Det innebär att väktare kan stoppa den som olovligen försöker tränga sig in i en butik som du säger, väktare kan även använda nödvärnet för att avlägsna personer som befinner sig på platsen och har olovligen trängt sig in. Detta kan emellertid vara problematiskt då man i alla situationer inte kan veta om det var olovligen eller om det inte var med flit att tränga sig in. I vissa områden som till exempel är inhägnade och har hög säkerhet kan det däremot vara lätt att konstatera att en person som inte har behörighet att vara där har kommit in på ett olovligt sätt och en väktare kan därför använda sig av nödvärn.

Om en person har kommit in lovligen (t.ex vid öppettider i en butik) och stannar till stängning samt vägrar att gå därifrån måste väktare därför ringa polisen eller ordningsvakt som har utökade befogenheter att använda fysisk våld för att avlägsna personer. Väktare kan däremot använda sig av nödvärn om personen försöker att begå stöld eller förstör egendom i butiken enligt 2st, 1 punkten i paragrafen.

Ursäkta mitt tidigare svar och slarv! Hoppas jag besvarade frågan, allt gott.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tyvärr så gäller det bara ordningsvakter. PL13 gäller ej väktare.
2019-02-23 12:46
För att förhindra att någon tar sig in i en butik efter stäningingsdags tillämpar en Väktare som envar nödvärn med stöd av BrB 24:7 3 stycket ”Rätt till nödvärn föreligger mot 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller” Grundförutsättningen till detta är att personen trängt in olovligt vilket dom gör om dom tar sig in efter stängningstid. Jag har rätt att fysiskt hindra personen från att ta sig in, dom som redan är inne och som tagit sig in på ett olovligt sätt har jag rätt till nödvärn som syftar till att det olovliga intrånget upphör. Dom kunder som gått in lovligt till exempel innan butiken stänger kan man inte hantera med nödvärn. Det är tydligt i lagstiftningen där krav ställs på att intrånget ska ha skett olovligt. Till exempel om dom efter stängningsdags vägrar gå ut. Då det är ett brott, Olaga intrång enl BrB 4 Kap 6§ kan Ordningsvakt och Polis avvärja detta med PL13 men en väktare har inte denna möjlighet. Inte heller kan man gripa då det inte är fängelse i straffskalan i normalgraden av brottet. Väktarens åtgärd i dom fallen består i att ringa Polis eller Ordningsvakt.
2019-02-23 13:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (135)
2019-08-20 Handlar jag i nödvärn när jag håller ned mitt barn för att motverka att han skadar mig eller andra?
2019-07-30 Diskriminering av hyresvärd och nödvärn
2019-07-24 Får jag tjuvkoppla en bil för att rädda ett barns liv?
2019-05-25 Vad innebär 24 kap. 2 § brottsbalken?

Alla besvarade frågor (72228)