Vad kan straffet bli om person misshandlat och hotat en annan människa?

FRÅGA
Jag blev efterjagad med bil av min ex man och jag springer han försöker köra över mig jag springer mellan parkerade bilar hittar sen en mack som jag soringer emot han hoppar ut ur bilen jagar mig till fots får sen tag på mig han slår med knytnävar i ansiktet på mig har en kniv medan han drar den och slår mig skär han sin hand jag lyckas att klara mig undan sedan åker jag hem men vågar inte göra anmälan par dagar senare efter många på följda hot dyker han upp och vill ta med sonen utomlands trots att jag har ensam vårdnad jag ringer då polisen och han blir tagen har suttit häktad nu sedan den 30/9 hur kommer har som bevis flertal hot och såret på sin hand som han fick av kniven han dragit mot mig hur kommer hans straff att räknas jag är själv på skyddat boende pga risk
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag beklaga att du har blivit utsatt för detta hemska brott.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad din ex-man kommer att få för straff. Det är alltid domstolen som i slutändan bestämmer vad det ska bli för straff när en person har begått brott. När domstolen bestämmer vad straffet ska bli så är det många olika faktorer som påverkar till exempel vilket brott personen begått, vilken ålder personen har och om personen är tidigare straffad. Jag kommer inte att kunna ge dig ett svar på vilket straff din ex-man kan dömas till. Det jag kan göra är att berätta vilka brott som din ex-man kan ha begått och vad straffet är för dessa brott.

Vilka brott kan ex-mannen ha begått? och vad kan straffet bli?
Regler om brott hittas i brottsbalken.

Jag tänkte nedan berätta vilka av brotten i brottsbalken som din ex-man kan ha gjort sig skyldig till.

Misshandel (3 kap 5 § brottsbalken) eller grov misshandel (3 kap 6 § brottsbalken)
En person som gör att en annan person tillfogas kroppsskada, sjukdom eller smärta kan dömas till misshandel. Du skriver in din fråga att han har slagit dig med knytnävarna, vilket gör att han kan ha gjort sig skyldig till misshandel. Straffet för misshandel är fängelse i högst två år.

Om misshandeln är grov, kan man istället dömas till grov misshandel. Om gärningsmannen till exempel har använt vapen eller andra farliga föremål för att genomföra misshandeln kan det tala för att den är grov. Du skriver i frågan att han försökt köra över dig och haft en kniv med sig, det är sådana omständigheter som kan leda till att misshandeln bedöms som grov. Straffet för grov misshandel är fängelse i lägst ett år och sex månader och högt sex år.

Försök till mord (3 kap 1 § brottsbalken och 3 kap 11 § brottsbalken)
Om en person berövar en annan människa livet så kan han/hon dömas till mord. Om en person försöker beröva en annan person livet men misslyckas på grund av någon anledning kan personen dömas till försök till mord. Har din ex-man försökt köra över dig och hugga dig med en kniv i syfte att ta ditt liv så kan det vara så att han gjort sig skyldig till försök till mord. Straffet är lägst 10 år och högst 18 års fängelse, och i vissa fall fängelse på livstid.

Olaga hot (4 kap 5 § brottsbalken)
Om en person lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet kan dömas till olaga hot. Du skriver att han har hotat dig och hotat att ta sonen. Det framgår inte i din fråga vad han har sagt när han hotat dig men har han till exempel sagt att han ska göra illa dig och du har blivit rädd för din säkerhet kan ex-mannen ha gjort sig skyldig till även detta brott. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Försök till egenmäktighet med barn (7 kap 4 § brottsbalken)
En person som utan tillstånd skiljer ett barn under 15 år från den som har vårdnaden över barnet kan dömas för egenmäktighet med barn. Om brottet är grovt kan en person dömas till försök att skilja barnet från sin vårdnadshavare. Straffet kan bli lägst 6 månader och högst 4 års fängelse.

Slutligen ska sägas att han kan bli dömd för flera brott, till exempel grov misshandel när han slog dig med knytnävarna, olaga hot när han hotat dig och försök till egenmäktighet med barn när han försökt ta sonen. Blir han dömd för flera brott straffas han för alla dessa.

Vad kan du göra för att få mer information?
Jag vill återigen poängtera att jag inte kan säga vad ex-mannen kommer att få för straff eller ens om han kommer bli dömd. Utifrån det du skriver så kan jag dock inte tänka mig annat än att han får ett fängelsestraff.

Jag skulle rekommendera dig att prata med åklagaren som sköter målet mot ex-mannen alternativt om du har en kontaktperson att prata med. Åklagaren och/eller kontaktpersonen kan troligtvis ge mer klarhet i vad han/hon tror att det kommer att vara för brott ex-mannen kan bli dömd för och straffet kan tänkas bli.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77529)