FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB04/08/2022

Vad kan straffet bli för vållande till kroppsskada?

I somras brände jag en persons rygg när jag skulle grilla. Det hände när jag hällde tändvätska, jag sa akta er, jag ska tända, men på en sekund blåste det i flaskan och sen exploderade den så det kom eld på personens rygg. Jag vill veta vad straffet är? Jag gjorde rätt gällande grillen men det var eld och tändvätska och blåsigt. Saken har tagits till domstol och det gäller vållande till kroppsskada.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande brott och straff finns i Brottsbalken (BrB).

Vållande till kroppsskada

Straffskalan för vållande till kroppsskada är i normalfallet böter till sex månaders fängelse, 3 kap. 8 § första stycket BrB. Om brottet anses som grovt kan dock fängelse i upp till fyra år, 3 kap. 8 § andra stycket BrB. Faktorer som kan göra att ett brott anses som grovt är bland annat om gärningsmannen varit under påverkan av alkohol eller annan substans i en situation där det krävs särskild uppmärksamhet eller skicklighet, eller då gärningen anses ha innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Vad kan straffet bli?

Det är omöjligt att säga i ditt fall vad du kan få för straff. Allt beror på hur pass allvarligt domstolen ser på händelsen. Är det första gången du begår brott är det i alla fall troligast att det inte blir fängelse, utan villkorlig dom, vilket innebär att du får en viss tidsram under vilken du inte får begå några nya brott. Särskilt om det var en olyckshändelse som inte är att anse som grovt är det mest troligt som påföljdsval. Anses brottet däremot som grovt kan det bli fängelse, likväl som om det är av det lättare slaget så kan påföljden stanna på böter. 

Sammanfattning

Dessvärre kan jag inte säga säkert var straffet kan komma att bli. Är det av normalgraden är det troligast att det blir böter eller villkorlig dom. Anses det grövre så kan det bli fängelse, men det är sällan det sker gällande vållande till kroppsskada.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Julia WahlgrenRådgivare