Vad kan påföljden bli för misshandel av normalgraden?

Min sambo är tidigare dömd för misshandel i nära relation men ej mig. Han har ej utsatt mig för något fram till idag. Han hotade mig, tog stryptag (tappade ej medvetandet) hade svårt att andas, hosta och svåra smärtor. På sjukhuset kunde dom se en blödning på stämbanden samt blåmärken. Är gravid med vårat barn i v 33. Han var drogpåverkad men inte jag. Han hotade även att slå mig mer. Han sitter nu anhållen, vad händer härnäst? Vad kan han bli åtalad för och vilket straff riskerar han att få?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag bara säga att jag verkligen beklagar det inträffade och att jag hoppas att du och ditt barn mår bra efter omständigheterna.

Brottet.

Det brott som aktualiseras i ditt fall är misshandel och det regleras i brottsbalken (BrB) 3 kapitlet, 5 §. Enligt denna bestämmelse ska den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta dömas för misshandel, och med tanke på de uppgifter som du har lämnat så måste kriterierna i denna bestämmelse anses uppfyllda. I normalfallet hade jag sagt att detta utgjorde misshandel av normalgraden då det krävs relativt mycket för att klassa en misshandel som grov enligt BrB 3 kapitlet, 6 §. Det ska då vara fråga om att gärningen exempelvis har förövats med ett livsfarligt vapen såsom ett skjutvapen eller en kniv eller att gärningsmannen har visat stor hänsynslöshet eller råhet genom sin gärning. Det som gör att jag överväger om inte detta bör klassas som grov misshandel är att du är gravid i v.33 och att man då skulle kunna resonera som så att din sambo visade särskild hänsynslöshet och råhet då misshandeln riktade sig mot en höggravid kvinna som då i regel intar en mer skyddslös ställning.

Men enligt min bedömning kommer din sambo med största sannolikhet åtalas för misshandel av normalgraden, om inte åklagaren bedömer hans gärning som så pass grov så att han istället bör åtalas för grov misshandel.

Påföljden.

Om din sambo döms för misshandel av normalgraden ska ett straff delas ut och det är en rad faktorer som spelar in i domstolens påföljdsbedömning. Man ser till såväl förmildrande som försvårande omständigheter som påverkar gärningen straffvärde som till "billighetsskäl" och eventuella återfall i brottslighet när man göra denna bedömning. Det är alltså en ganska så komplex tankeoperation som domstolen får göra och det är ett flertal bestämmer i brottsbalken som aktualiseras. Eftersom jag inte är insatt i ditt fall eller har någon kännedom om din sambos personliga förhållanden blir det väldigt svårt för mig att kunna uttala mig om vilket straff din sambo kan tänkas få om han döms. Jag skulle dock kunna tänka mig att man anser att gärningens straffvärde ligger på 6 månader till ett år i fängelse bl.a. med tanke på att du var höggravid och det avser våld i nära relation (se BrB 29 kapitlet, 1 § och 2 §) Eftersom det inom svensk rätt råder en presumtion mot fängelse så kan domstolen, trots att gärningen eventuellt kan bedömas ha ett straffvärde på 6 månader till ett år i fängelse, döma gärningsmannen till villkorlig dom eller skyddstillsyn (se BrB 30 kapitlet, 4 §) Men eftersom du berättar att han tidigare har gjort sig skyldig till misshandel så kan domstolen anse att det i kombination med gärningens höga straffvärde ska leda till ett fängelsestraff.

Sammanfattningsvis

Avslutningsvis kan det sägas att han förmodligen kommer att åtalas för misshandel av normalgraden och du som brottsoffer kommer således inta ställning som målsägande under rättegången. Som målsägande kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som för din talan i rättegången och jag råder dig till att undersöka denna möjlighet. Du bör även fundera på om du har några anspråk på skadestånd med anledning av dina skador och du till om med vill ansöka om kontaktförbud.

Jag hoppas att du känner att du har fått någorlunda svar på dina frågor och jag önskar dig stort lycka till med allt!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo