Vad kan man vidta för påföljder vid kontraktsbrott?

Hej,

Jag föder upp raskatter och sålde en kattunge till Avel. Men pga en defekt som uppkommit efter den var tingad var det osäkert om denna skulle avlas på. Jag och den nya ägaren skrev på ett avtal att hen betalade 80% av köpsumman vid flytt och resterande 20% skulle betalas när kattungen var 6 månader om det bestämts att den skulle användas i avel.

Vi 7 mån hade jag fortfarande inte fått pengarna trots den skulle användas i avel utan den nya ägaren bad om att få betala när honan fått sin kull istället.

Nu har hon fött sin kull men ägaren vägrar betala och fortsätter hittar på ursäkter.

Hur går jag tillväga för att få mina pengar?

Lawline svarar

Privatperson eller företag

Av din fråga framgick inte om du säljer raskatterna som privatperson eller via ett företag. Eller om köparen är en privatperson eller ett företag. Det spelar roll för vilken lag som ska tillämpas. I ditt fall är det ett sådant tydligt kontraktsbrott att utgången skulle bli snarlik om man använder konsumentköplagen (företag säljer till privatperson) som om man använder köplagen (privatperson till privatperson eller företag till företag). Jag kommer trots det svara utifrån båda lagarna för att du ska få ett så korrekt svar som möjligt.

Köplagen

Du har ett tydligt avtal med köparen om att 20 % av köpeskillingen ska betalas när katten har blivit 6 månader, om den visar sig vara användbar vid avel. Betalningen av de resterande 20 % är alltså villkorad, dvs. betalningen är kopplad till om katten kan användas till avel eller inte. Det står klart att katten har använts till avel och du är alltså berättigad till resterande 20 %. Du har fullgjort din del av avtalet och kan därmed kräva att köparen fullgör köpet eftersom villkoret är uppfyllt. Av 51 § köplagen framgår att du får göra påföljder gällande om köparen inte betalar i rätt tid. Du har rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning, detta enligt 52 § köplagen. Om köparen inte gör det har du rätt till skadestånd för den skada du eventuellt lider av det, 57 § köplagen.

Konsumentköplagen

Utgången blir den samma om det är så att konsumentköplagen skulle vara tillämplig. Köparen är i dröjsmål eftersom denne inte har betalat i tid, detta framgår av 38 § konsumentköplagen. Du har då rätt att kräva att köparen betalar det rätta priset. Angående skadestånd ser det något annorlunda ut men enligt min bedömning kommer det nog inte komma på tal i ditt fall.

Hur du agerar nu

Påpeka för köparen att denne är i dröjsmål med betalningen och att du kräver fullgörelse av köpet, dvs. att köparen ska betala resterande 20 %. Ett alternativ är att erbjuda köparen en tilläggstid med betalningen (t.ex. en månad), notera dock att du under tiden tilläggstiden inte får häva köpet (antagligen inte aktuellt i ditt fall). Framför ett tydligt krav på betalning inom en angiven tidsperiod. Meddela köparen att du avser lämna in en stämningsansökan om du inte får betalt i tid. En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten, på domstolens hemsida finns information om hur du bär dig åt och blanketter som du kan använda dig av. Du kan även få hjälp att utforma en stämningsansökan av Lawlines jurister. Antagligen är hotet om stämningsansökan tillräckligt för att köparen ska betala resterande del.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000