Vad kan man vidta för påföljder vid kontraktsbrott?

FRÅGA
Hej, Jag föder upp raskatter och sålde en kattunge till Avel. Men pga en defekt som uppkommit efter den var tingad var det osäkert om denna skulle avlas på. Jag och den nya ägaren skrev på ett avtal att hen betalade 80% av köpsumman vid flytt och resterande 20% skulle betalas när kattungen var 6 månader om det bestämts att den skulle användas i avel.Vi 7 mån hade jag fortfarande inte fått pengarna trots den skulle användas i avel utan den nya ägaren bad om att få betala när honan fått sin kull istället. Nu har hon fött sin kull men ägaren vägrar betala och fortsätter hittar på ursäkter. Hur går jag tillväga för att få mina pengar?
SVAR

Privatperson eller företag

Av din fråga framgick inte om du säljer raskatterna som privatperson eller via ett företag. Eller om köparen är en privatperson eller ett företag. Det spelar roll för vilken lag som ska tillämpas. I ditt fall är det ett sådant tydligt kontraktsbrott att utgången skulle bli snarlik om man använder konsumentköplagen (företag säljer till privatperson) som om man använder köplagen (privatperson till privatperson eller företag till företag). Jag kommer trots det svara utifrån båda lagarna för att du ska få ett så korrekt svar som möjligt.

Köplagen

Du har ett tydligt avtal med köparen om att 20 % av köpeskillingen ska betalas när katten har blivit 6 månader, om den visar sig vara användbar vid avel. Betalningen av de resterande 20 % är alltså villkorad, dvs. betalningen är kopplad till om katten kan användas till avel eller inte. Det står klart att katten har använts till avel och du är alltså berättigad till resterande 20 %. Du har fullgjort din del av avtalet och kan därmed kräva att köparen fullgör köpet eftersom villkoret är uppfyllt. Av 51 § köplagen framgår att du får göra påföljder gällande om köparen inte betalar i rätt tid. Du har rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning, detta enligt 52 § köplagen. Om köparen inte gör det har du rätt till skadestånd för den skada du eventuellt lider av det, 57 § köplagen.

Konsumentköplagen

Utgången blir den samma om det är så att konsumentköplagen skulle vara tillämplig. Köparen är i dröjsmål eftersom denne inte har betalat i tid, detta framgår av 38 § konsumentköplagen. Du har då rätt att kräva att köparen betalar det rätta priset. Angående skadestånd ser det något annorlunda ut men enligt min bedömning kommer det nog inte komma på tal i ditt fall.

Hur du agerar nu

Påpeka för köparen att denne är i dröjsmål med betalningen och att du kräver fullgörelse av köpet, dvs. att köparen ska betala resterande 20 %. Ett alternativ är att erbjuda köparen en tilläggstid med betalningen (t.ex. en månad), notera dock att du under tiden tilläggstiden inte får häva köpet (antagligen inte aktuellt i ditt fall). Framför ett tydligt krav på betalning inom en angiven tidsperiod. Meddela köparen att du avser lämna in en stämningsansökan om du inte får betalt i tid. En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten, på domstolens hemsida finns information om hur du bär dig åt och blanketter som du kan använda dig av. Du kan även få hjälp att utforma en stämningsansökan av Lawlines jurister. Antagligen är hotet om stämningsansökan tillräckligt för att köparen ska betala resterande del.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (122)
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?
2021-07-18 Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?
2021-05-29 Göra påföljder gällande vid avtalsbrott
2021-05-10 Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (94337)