Vad kan man som delägare i en fastighet bestämma över?

2019-10-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad kan en del ägare bestämma om som har 25% av fastighet . Typ renoveringar ,avstyckning av tomt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När flera personer är delägare i en fastighet är det lagen om samäganderätt (här) som gäller, men lagen gäller endast om delägarna inte har skrivit ett avtal om hur samägandet ska regleras. Det betyder alltså att man kan avtala om egna villkor som man vill ska gälla istället för det som står i lagen. När jag svarar på frågan kommer jag utgå från att det inte finns något avtal mellan delägarna.

För renoveringar krävs i regel samtycke

I 1 § samäganderättslagen (här) förutsätter man att varje delägare äger lika stor del av fastigheten, om det inte är så att det finns uppgifter om att det ska vara på något annat sätt. Enligt 2 § samäganderättslagen (här) är huvudregeln att en delägare behöver samtycke från samtliga av de övriga delägarna för att man ska få vidta förvaltningsåtgärder för fastigheten i helhet. En förvaltningsåtgärd kan bland annat vara åtgärdar för fastighetens vård och bevarande, det vill säga renoveringar och underhåll. Alla delägare behöver inte vara överens om det är så att renoveringen eller underhållet är brådskande och nödvändigt enligt lag eller föreskrift.

Klyvning eller avstyckning

Vid både klyvning och avstyckning delas en fastighet i två eller flera delar. Skillnaden mellan förfarandena är att det vid klyvning krävs att flera personer samäger fastigheten med bestämda andelar. Jag tolkar därför frågan som att det är möjligheten att klyva en del av tomten som avses. Klyvning regleras i 11 kap fastighetsbildningslagen, FBL (här). Som jag skrivit tidigare är huvudregeln att alla delägare ska vara överens vid förvaltning av fastigheten, men när det gäller klyvning finns det inget krav på att samtliga delägare ska vara överens för att en klyvning ska ske, se 11 kap 1 § FBL (här). Om det däremot skulle vara fråga av en jordbruksfastighet finns det särskilda regler man behöver ta hänsyn till. Enligt 3 kap 5-6 §§ (här) får klyvning av en jordbruksfastighet inte ske om det bland annat skulle medföra någon olägenhet av betydelse för möjligheten att bruka jorden.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2020-02-20 Gåva av fastighet - formkrav
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom

Alla besvarade frågor (77210)