Vad kan man som arbetsgivare göra om arbetstagare kräver lön för timmar som denne inte arbetat

2020-12-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej,Jag är arbetsgivare och har problem med en anställd då denna har skrivit att personen jobbat x antal timmar föregående månaden medans efter kontroll har vi funnit att denna person har inte jobbat alla de timmar den har skrivit.Vi har självklart betalt ut den lönen av de timmar som framkom i vår kontroll.Personen var anställd på provanställning och vi har avslutat provanställningen. Vad kan vi göra som arbetsgivare då vi känner att denna person inte förstår och inte vill träffas för att gå igenom och hävdar ihärdigt att han ska minsann få betalt för "alla" sina timmar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en f.d. provanställd rapporterat att denne arbetat timmar som inte stämmer och därför kräver mer lön än vad ni utbetalat efter en kontroll av antalet arbetade timmar. Ni undrar därför vad ni som arbetsgivare kan göra om arbetstagaren fortsätter kräva lön för tiden som denne inte arbetat. Inledningsvis ska sägas att det i det här skedet inte finns så mycket ni som arbetsgivare kan göra, mer än att inte betala ut summan som arbetstagaren kräver. Jag kommer därför att gå igenom vad arbetstagaren kan göra och vad ni som arbetsgivare kan göra om arbetstagaren vidtar åtgärden.

Arbetstagare kan vända sig till kronofogdemyndigheten

En arbetstagare som menar att arbetsgivaren är skyldig denne lön kan vända sig till kronofogdemyndigheten (KFM) för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Regler om betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (här). Detta innebär att arbetstagaren till KFM hävdar att arbetsgivaren har en löneskuld till honom eller henne och på vilken grund. Det KFM gör är att de skickar ett brev till arbetsgivaren och informerar om att denne har en löneskuld till arbetstagaren. Arbetsgivaren kan då välja att betala skulden, som arbetstagaren hävdar existerar, eller bestrida kravet.

Om arbetsgivaren bestrider kravet överlämnas saken till tingsrätten som avgör saken. Eftersom det är arbetstagaren som hävdar ett skulden existerar har denne bevisbördan för att så är fallet.

Sammanfattning

Eftersom ni avslutat provanställningen, bestridit dennes krav och erbjudit er att förklara hur det kommer sig att löneutbetalningen är mindre än vad denne förutsett, finns det inte så mycket att göra mer än att invänta och se om arbetstagaren vill ta saken vidare. Då har ni möjlighet att bestrida kravet och se om saken tas upp i tingsrätten.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1865)
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?
2021-03-31 Har jag rätt till betalt för utfört provjobb?

Alla besvarade frågor (91095)