Vad kan man kräva när det visar sig att ett fordon som man har köpt tidigare har blivit utdömt?

2020-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte i våras en nyare begagnad MC av en handlare. Har inte upptäckt några avgärande fel på motorcykeln. Dock har jag efter lite undersökning funnit att MC:n har varit utdömd i USA och såld på auktion där reparationskostnaderna bedömdes uppgå till 100% av marknadsvärdet. Säljaren har informerat om att MC:n var importerad, men har inte berättat att MC:n varit krockad.Jag är såklart orolig att det ska finnas fel på MC:n så som mikrosprickor i svetsfogar osv. Dessutom vet jag att auktoriserad märkesverkstad inte kommer byta in MC:n om jag vill köpa en ny. Det påverkar såklart andrahandsvärdet markant. MC:n såldes för strax under marknadsvärdet på en mostvarande svensksåld MC.Har jag möjlighet att kräva prisreduktion, återköp eller ersättningsleverans enligt konsumentköplagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Precis som du har identifierat är konsumentköplagen, härefter förkortad KKöpL, tillämplig i ditt fall eftersom du har köpt en lös sak av en näringsidkare (1 § KKöpL).

Är motorcykeln felaktig?

Först och främst anses en vara vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, och detta inverkade på köpet (16 § 3 st. andra punkten KKöpL). Att motorcykeln var krockad är något som du hade anledning att anta att du skulle bli informerad om, och som du själv uttrycker det verkar det inte som att du hade köpt den om du kände till krocken. Utöver detta kan även varan anses vara felaktig på grund av att den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. tredje punkten KKöpL). Vad man har fog/anledning att förvänta sig beror på olika omständigheter, bland annat sättet som varan bjuds ut på och dess pris. I ditt fall anger du att du köpte motorcykeln för lite under marknadspriset. Är det enbart en bit under marknadspriset så bör det inte vara något som gör att du hade anledning att förvänta dig mindre, och i vart fall inte att motorcyklisten skulle ha varit skadad i denna omfattning.

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, och säljaren svarar för felet även om det visar sig först senare (20 § KKöpL). I ditt fall är det ingen tvekan om att felet funnits där sedan innan du köpte den. Motorcykeln är alltså att betrakta som felaktig i köprättslig mening.

Vad har du rätt att kräva för påföljder?

Eftersom motorcykeln är felaktig har du rätt att kräva påföljder (22 § KKöpL). För att få göra detta gällande måste du dock meddela säljaren om felet (reklamera) inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet (23 § 1 st. KKöpL). Om du reklamerar inom två månader efter att du märkte felet ska det alltid anses vara i rätt tid (23 § 1 st. KKöpL).

Som köpare har man rätt att kräva avhjälpande och omleverans (26 § KKöpL). Avhjälpande är dock inte aktuellt i detta fall, eftersom säljaren inte kan åtgärda att motorcykeln tidigare har krockat. Omleverans kräver att säljaren har en likadan vara att byta mot, vilket inte alltid är fallet vad gäller begagnade saker. Du har även rätt till prisavdrag som svarar mot felet (28 § KKöpL). Om felet är av väsentlig betydelse för dig så har du även rätt att häva köpet (29 § KKöpL). Att ett fel är av väsentlig betydelse brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han/hon kunde förvänta sig av avtalet, vilket i ditt fall skulle kunna tänkas vara om du inte kan köra motorcykeln på avsett sätt på grund av oron för sprickor etc. Om du väljer att häva köpet så har du även rätt till skadestånd för eventuella merkostnader som du haft till följd av felaktigheten (tex en verkstadsundersökning), så länge inte säljaren kan visa att felet berodde på något utanför dennes kontroll (30 § 1 st. KKöpL). Det bör inte ha förelegat något sådant hinder, och således är det inget som bör hindra ett eventuellt ersättningsanspråk.

Sammanfattning

Motorcykeln är att betrakta som felaktig i köprättslig mening. Detta gör att du har rätt att kräva vissa påföljder. Omleverans kan eventuellt vara möjligt om säljaren har en likadan motorcykel på lager. I annat fall har du rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet, samt att då kräva skadestånd. För att behålla din rätt måste du dock vända dig till säljaren och framställa dina krav så snart som möjligt. Mitt råd till dig är därför att du omgående kontaktar säljaren och argumenterar utifrån vad jag har anfört ovan. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1205)
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?
2021-04-30 Kan jag reklamera en vara för ett fel jag upptäckte efter 2 månader?
2021-04-30 Defekt vara - påföljder?

Alla besvarade frågor (92012)