Vad kan man göra om varan avviker från vad säljaren lovat?

2019-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
En vara (gräsklipparaggregat) visade sig inte vara anpassad för inkoppling på vår lastmaskin, trots säljarens löfte. När varan skulle levereras upptäckte säljaren, när jag frågade hur den skulle kopplas till vår lastmaskin, att kopplingarna inte passade vårt fabrikat utan var gjord för ett annat fabrikat. Han lovade då att de anpassningar som blev nödvändiga skulle utföras hemma i vår lokal. Inte ett ord nämndes om att detta skulle ske till ett tilläggspris, varvid vi fraktade hem varan. Ett köpekontrakt på denna vara hade upprättats tidigare innan denna upptäckt gjordes. Jag som köpare är privatperson och säljaren är näringsidkare. Varan kostar enligt köpekontraktet ca 32000 kr och anpassningarna av varan har nu fakturerats till ca 10 000 kr. Jag har tillskrivit säljaren och avvisat tilläggsfakturan (10 000 kr) i sin helhet. Köpekontraktet (32 000 kr) har hittills inte fakturerats. Hur bör jag agera i den uppkomna situationen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är en konsument och säljaren är en näringsidkare är KKöpL tillämplig på ditt köp. Du förklarar att säljaren lovat dig att aggregatet ska vara anpassat till din lastmaskin. En vara anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 § första stycket KKöpL). Jag förstår det som att ni undertecknat köpeavtalet innan ni upptäckt felet. Att aggregatet inte är anpassat till din lastmaskin innebär i så fall att aggregatet inte överensstämmer med de uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat till dig före köpet. Det innebär då att aggregatet är felaktigt i köprättslig mening.

Om varan är felaktig är säljaren skyldig att åtgärda felet (22 § KKöpL). Felet kan åtgärdas genom till exempel avhjälpande, som du har kommit överens om med säljaren (26 § KKöpL). Avhjälpande innebär att säljaren själv åtgärdar felet, vilket givetvis ska ske på säljarens bekostnad. Du ska alltså inte debiteras någonting för att säljaren åtgärdar ett fel på varan.

Du har berättat att du avvisat tilläggsfakturan som avser anpassningarna och att du inte fakturerats för själva aggregatet än. Om varan är felaktig har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet du har på köparen, det vill säga anpassningarna som ska göras (25 § KKöpL). Förutsatt att aggregatet är felaktigt i köprättslig mening bör du inte betala tilläggsfakturan alls som avser avhjälpandet - som säljaren då ska stå för. Aggregatets värde är enligt ert köpeavtal 32 000 kr i avtalsenligt skick och kostnaderna för anpassningarna har uppskattats av säljaren till 10 000 kr. Du bör därför även kunna hålla inne 10 000 kr av det totala beloppet 32 000 kr och således betala endast 22 000 kr tills dess att felet är avhjälpt.

Mitt råd till dig nu är att omgående kontakta säljaren med ditt krav på ett kostnadsfritt avhjälpande samt förklara att du avser att hålla inne 10 000 kr av betalningen för aggregatet, motsvarande avhjälpandet, tills dess att felet är avhjälpt.


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för snabbt och redigt svar. Förmodligen kommer detta att förkorta en onödig dialog med säljaren och i stället snabbare avgöra saken på sakliga grunder.
2019-07-30 11:13
E Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 19:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (877)
2019-08-24 Fel i vara vid konsumentköp
2019-08-21 Köpt bil men hittat fel inom 3 veckor, vad gör man?
2019-08-20 Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare
2019-08-19 Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?

Alla besvarade frågor (72213)