Vad kan man göra om någon missbrukar en fullmakt?

2015-05-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min pappa har varit sambo i över 30 år. Han kan pga sjukdom inte ta ansvar för sin ekonomi. Hans sambo säger att hon fått fullmakt från banken vilket jag inte blivit informerad om. De är inte gifta, har inga gemensamma barn men båda har egna barn. Hörde att hennes barn fått pengar pga olika projekt. När jag frågar om pappas konton väljer hon samtalsämne. Får det gå till så här när de har olika arvingar? Har hon fri tillgång att göra vad hon vill med hans ekonomi? Tack!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Utifrån vad du skriver antar jag att din pappas sambo har fått en fullmakt att åtminstone göra alla typer av dispositioner vad gäller din pappas ekonomi. I princip innebär en sådan fullmakt - om inga begränsningar, t.ex. att pengar inte får ges bort, finns medtagna - att den fullmäktige kan göra vad som helst som ligger inom behörigheten för fullmakten, såsom att ta ut pengar, använda dem och till och med ge bort dem (Se 2 kap. 10 § Avtalslagen, här). Det vanligaste i sådana här fall är förstås att inga begränsningar finns, eftersom den sjuke har lämnat en ganska enkelt formulerad fullmakt (ofta genom att använda någon standardblankett som man till exempel kan ha fått från en bank). Även om man inte har "skrivit med" begränsningarna (om nu fullmakten är skriftlig) kan det vara så att det fullmäktigen gör blir ogiltigt enligt 2 kap. 11 § Avtalslagen, så länge den som till exempel har fått pengar eller något annat har insett eller bort inse att fullmäktigen inte hade behörighet. Om det är så att din pappa uttryckligen har sagt till sin sambo att hon inte med stöd av fullmakten får ge bort hans pengar är detta förmodligen något som skulle kunna räknas; det kan nog säga att sambons barn borde ha insett detta.

I sista hand kan en fullmaktsgivare alltid återkalla fullmakten. Om det verkligen är så att sambon utan tillåtelse gör av med din pappas pengar helt utanför hans eget intresse kan det här förstås vara en utväg. Om fullmakten är skriftlig måste den i princip återtas eller förstöras (2 kap. 16 § Avtalslagen) för att sluta gälla. Det säger också sig självt att det är viktigt att informera banken om fullmakten återtas så att inga vidare problem uppstår. Med det sagt kan det naturligtvis vara väldigt känsligt att göra på det här sättet när det handlar om två sambor, och det bästa är förmodligen att upprätta en ny skriftlig fullmakt med vissa begränsningar. Det är också möjligt att till exempel göra så att endast sambon och till exempel du "i förening" (det vill säga tillsammans) kan företräda din pappa. Detta borde exempelvis banken kunna hjälpa till med!

Avslutningsvis är det möjligt att stora penninggåvor till sambons barn skulle kunna ses som "oskäliga" (36 § Avtalslagen) och därmed ogiltiga, åtminstone så länge som din pappa inte har informerats om gåvorna utan att han har invänt. På grund av situationen är det väl dock knappast aktuellt att gå vidare rättsligt med en sådan situation, vilket dessutom kunde vara mycket dyrt. Istället är det bättre att se till att fullmakten återtas eller ändras så att liknande agerande inte förekommer i framtiden.

Kort sagt: Om fullmakten i princip omfattar en rätt att göra vad som helst med pengar på bankkonton och dylikt finns det oftast inte mycket att göra åt ett tidigare missbruk. Om du är säker på att din pappas sambo utan hans tillåtelse eller vetskap har gett bort mycket av hans pengar till sina egna barn bör du dock uppmana din pappa att återta eller ändra fullmakten, vilket banken förmodligen kan hjälpa till med.

Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1405)
2021-06-20 Behöver man en jurist upprätta till användarvillkor på sin hemsida?
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (93336)