Vad kan man göra om man har råkat ut för en feldiagnostisering inom sjukvården?

FRÅGA
Om man diagnostiserades fel vid någon vårdcentral som drivit till att operera mig. Jag har blivit opererades of ett strot sjukhus som erkände att deras diagnos var fel. Jag lider av bröst smärtor pga denna operationen.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Patientskadelagen samt i Patientsäkerhetslagen.

Har du rätt till ersättning om du har blivit felbehandlad inom sjukvården?
Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Kraven som ställs är att det ska finnas övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs genom t.ex. feldiagnostisering (6 § Patientskadelagen). Eftersom den mesta sjukvård innebär risker krävs det i praktiken i princip att skadan skulle ha varit möjlig att undvika. Att sjukhuset har medgett att diagnosen som ställdes var felaktig tyder på att du har bra grund för din talan.

Hur går en anmälan om patientskadeersättning till?
Anmälan görs till Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan göra anmälan via deras hemsida här. Löf kommer sedan att pröva din anmälan och meddela ett beslut till dig. Skulle du inte vara nöjd med deras beslut kan du kräva ett yttrande i frågan från Patientskadenämnden eller vända dig till allmän domstol.

När måste anmälan om patientskadeersättning senast göras?
Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt Patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt då skadan orsakades (23 § Patientskadelagen).

Vad kan du mer göra om du har blivit felbehandlad?
Utöver att kräva ersättning har du möjlighet att vända dig till vårdcentralen eller sjukhuset där detta inträffade och kräva att de utreder händelsen, så att de kan vidta nödvändiga åtgärder för att samma sak inte ska ske igen (3 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen). Du har också möjlighet att vända dig med klagomål till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården (7 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (142)
2019-03-07 Jag har blivit anmäld till IVO, och behöver en jurist. Vad händer nu, och vad ska jag göra?
2019-02-28 Anmälan om felaktig journalhantering
2019-02-19 Får man ge bort och ta emot receptbelagda läkemedel?
2019-02-16 Kan man anmäla en misslyckad operation tre år efter det att den utfördes?

Alla besvarade frågor (66900)