Vad kan man göra om man har fått en felaktig diagnos?

Hej.

Min son har fått fel diagnos ADHD den här påverkat honom på alla sätt och viss under fem år, han tog starka medicinerna som inehåller narkotika, sen fick vi veta att det var fel diagnos när läkarna giorde om utredning och alla tester etc. Hur är vägen till.en Anmällan? Jag vill gärna veta. Tacksam för.svar!

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har din son fått en felaktig diagnos, vilket ni nyss fick reda på. Jag förstår att det är en mycket jobbig situation ni befinner er i och jag ska försöka att hjälpa er så gott jag kan. För att få svar på din fråga så får vi bland annat gå in i Patientskadelagen.

1. Vänd dig till vårdpersonalen

Det första steget är att vända er till den vårdpersonal som har begått misstaget då de har en skyldighet att ta emot era synpunkter och besvara dessa. Du kan även kontakta chefen för den aktuella enheten om du upplever att kontakten med vårdpersonalen inte fungerar på önskvärt vis.

Tänk på du har rätt att få en förklaring till det som har hänt och information kring vad vårdenheten ska göra för att inte begå samma misstag igen. Din son har dessutom rätt att få en ursäkt för det inträffade.

2. Kontakta patientnämnden

Det kan vara en bra idé att kontakta patientnämnden i er region då de kan ge er stöd och stöttning om ni skulle välja att klaga på vården. De kan hjälpa till med att få fram era åsikter och kräva de svar som ni har rätt att få. Detta är helt kostnadsfritt.

För att få kontakt med patientnämnden kan du vända dig till vårdpersonalen som gav din son vård. Det ska också finnas information på regionens hemsida. Du bör enkelt kunna googla "patientnämnden" följt av er region, för att hamna rätt. Det går även att kika i IVO:s lista över Sveriges patientnämnder.

3. Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ni kan även undersöka om det är möjligt för er att vända er till IVO. Detta förutsätter dock att ni först har kontaktat den vårdpersonal som gav din son vård, eller patientnämnden i er region, utan att känna er nöjda. Det är dock viktigt att veta att IVO inte utreder alla typ av ärenden, utan endast händelser som de klassar som "allvarliga". Det kan då handla om exempelvis bestående vårdskador eller personer som har avlidit. De utreder vanligtvis inte händelser som är mer än två år gamla.

Om ni tror att det är på tal om en händelse som IVO kommer att kika närmare på, så kan ni anmäla detta till dem. De gör då en utredning kring ärendets sort. Om de kommer fram till att det är något de bör undersöka vidare så utreder de händelseförloppet och omständigheterna i fallet. Om de misstänker att vården har begått en brottslig gärning så gör de även en polisanmälan. IVO dömer dock inte ut några disciplinära åtgärder mot vårdgivare eller dess personal.

Ni kan ha rätt till ersättning

Ni kan även ha rätt till ersättning enligt Patientskadelagen. Ersättning kan exempelvis ges om det föreligger övervägande sannolikhet för att en skada har uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling. Ett exempel på de listade skador som man kan få ersättning för är en felaktig eller försenad diagnos (Patientskadelagen 6 § tredje punkten). När det kommer till ersättning för felmedicinering så är utgångspunkten att felmedicinering inte ger rätt till ersättning, såvida inte inte medicineringen beror på att medicinen har förordnats eller utlämnats i strid mot föreskrifter eller anvisningar (Patientskadelagen 6 § sjätte punkten, 7 § andra punkten)

Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat en patientförsäkring hos LÖF - Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag. Detta innebär att ni kan vända er till LÖF förutsatt att ni inte har varit hos en privat vårdgivare (försäkringen gäller dock hos privata vårdgivare som har med vårdavtal med en region). Anmälan görs kanske enklast på LÖF:s hemsida, men den kan dessutom göras via en blankett som kan finnas hos antingen vårdgivaren eller patientnämnden. Om du behöver hjälp med din anmälan kan ofta vårdgivarens patientombud hjälpa till. Privata vårdgivare är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag. De är skyldiga att informera om vilket detta är, och det är dit ni i får vända er om ni har varit hos en privat aktör.

Det kan även vara bra för er att känna till huvudregeln om att en anmälan om ersättning ska göras inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades (Patientskadelagen 23 §).

Mina råd till er

Jag skulle först och främst rekommendera er att kontakta patientnämnden i er region för att se hur de skulle kunna hjälpa er vidare med ärendet och för att få ytterligare rådgivning. När det kommer till frågan om ersättning så råder jag er att vända er till LÖF där en anmälan kan göras direkt på deras hemsida. Hemsidan innehåller dessutom massor av nyttig information, så det kan även vara bra att läsa igenom den noga. Jag kan dock inte göra något uttalande kring hur stora era chanser till ersättning är, då jag tyvärr inte sitter på tillräckligt mycket information för att kunna göra en sådan bedömning.

Om ni skulle önska ytterligare juridisk vägledning så skulle jag starkt rekommendera er att ta kontakt med Lawlines kompetenta jurister.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er en bit på vägen och önskar därmed ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000