Vad kan man göra om hyresvärden vägrar fullfölja muntligt kontrakt?

Vi hade muntligt avtal om förlängning av avtalet fram till december. Vår lokalhyrning går ut nu i augusti..

Vi skulle skriva på papper det nya avtal 8ch vi hade även informerad vår personal att vi fick stanna fram till december.

Men nu helt plötsligt ändrade hyresvärden att vi måste lämna lokalen i augusti.

Kan man överklaga denna situation?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för ifall ert avtal är bindande, om ni behöver bevisa det och vad ni kan göra nu. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

Har ni ingått ett bindande avtal?
En av de viktigaste principerna inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Muntliga avtal är precis lika bindande som skriftliga. Förutsatt att ni båda var överens om hyrestiden, kostnaden och övriga detaljer så har ni ingått ett bindande avtal.

Kan ni bevisa att avtalet existerar?
Ni har alltså ingått ett bindande avtal och har rätt att hyra lokalen till december som ni kommit överens om. Det som kan bli problematiskt är ifall ni saknar bevis för att avtalet har ingåtts. Ifall ni har inspelningar, meddelanden, sms eller liknande som bekräftar att avtalet ingåtts kommer ni antagligen kunna bevisa det. Om ni inte har några bevis alls kommer det i praktiken bli väldigt svårt att göra er rätt gällande.

Vad kan ni göra nu?
Det första ni bör göra är att höra av er till hyresvärden och säga att ni kräver att få stanna till december som ni avtalat om. Förklara för hyresvärden att det muntliga avtal som ni ingått är precis lika giltigt som ett skriftligt och att hen därmed är skyldig att hyra ut lokalen till er.

Ifall hyresvärden trots detta vägrar är ert sista alternativ att ta ärendet till domstol, genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Ifall det är så att ni helt saknar bevis för att avtalet har ingåtts är detta inte att rekommendera, då ni inte kommer kunna bevisa att avtalet existerar. Ifall ni däremot har bevis för att avtalet ingåtts bör ni ha en bra chans att vinna en eventuellt tvist i domstol. Dock vill jag poängtera att jag inte känner till alla omständigheter och därmed inte kan uttala mig om hur en domstol skulle döma. Med detta i åtanke rekommenderar jag er starkt att redogöra med en jurist innan ni skickar in en eventuell stämningsansökan då detta kan komma att kosta er pengar.

Sammanfattning

Ni har ingått ett bindande avtal och har rent juridiskt rätt att hyra lokalen till december som ni avtalat om. Det svåra för er kommer bli att bevisa att avtalet existerar. I första hand bör ni höra av er till hyresvärden och informera om att ni har ingått ett bindande avtal som ni kräver att hen fullföljer. Om inte detta fungerar kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, men detta är endast att rekommendera ifall ni har bevis för att avtalet existerar. Ifall ni funderar på att ta ärendet till domstol rekommenderar jag er starkt att först redogöra med en jurist då en eventuell tvist kan komma att kosta er pengar.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Om du behöver juridisk rådgivning kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning