FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet15/09/2018

Vad kan man göra om grannens häck tränger in på min tomt?

Vi har problem med våran granne som trots att vi har påpekat inte klippt sin häck. Nu är den ca 1 meter in på våran tomt och den trycker även ner vår häck och andra planterade saker. De har även en tujja häck som är minst 1,5 meter och skyler våra växter som är planterade där. Vad kan man göra? Finns det någonstans hjälp med att mäta tomten och säkerställa vart den står?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln mellan grannar är att man ska visa skälig hänsyn till varandra enligt 3 kap 1 § JB. Det är inte klart hur långt denna hänsynsregel sträcker sig, men Högsta domstolen har i sitt avgörande (se NJA 1990 s. 71), konstaterat att också underlåtenhet att klippa ner en häck som ligger på gränsen mellan två fastigheter kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser.

I 3 kap. 2 § fastställs det vad som gäller i fråga om grenar eller rötter som tränger in på en fastighet från intilliggande område. Innebörden av 2 § är att en fastighetsägare har rätt att klippa ner en gren som sträcker sig över från grannfastigheten, om grenen utgör en oangelägenhet.

Av din fråga framgår det att grannens häck har gett upphov till att era egna planteringar lider skada. Detta kan ses som en sådan oangelägenhet som lagen tar sikte på. Bestämmelsen i 2 § innebär en rätt för dig att själv klippa bort den delen av grannens häck som kommit in på er tomt. Utgångspunkten är att ni i princip inte behöver rådfråga er granne innan ni klipper häcken förutsatt att det inte finns en risk att klippandet av grenen kan medföra en skada av betydelse för grannen. Av denna anledning är det därför säkrast att ni först erbjuder er granne en möjlighet att själv åtgärda problemet.

Beträffande hur man kan säkerställa var tomtgränsen går, är det enligt 1 kap. 3 § JB i första hand de utmärkningar på marken som gäller. Om det inte går att fastställa var gränsen utgående från dessa markeringar, är det iställe de uppgifter som framgår av förrättningskartan som är styrande.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000