FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet23/05/2022

Vad kan man göra om grannens häck går in på vår tomtgräns?

Hej! Vår granne planterade för ett antal år sedan en "tujahäck" vars stammar står helt och hållet precis innanför vår tomtgräns, eller hälften på vår tomt och hälften på dennes tomt och ett par precis intill från dennes sida av tomtgränsen. (Vi har en sluttande tomt ner mot vår granne). Nu har åren gått och tujorna har växt sig både kraftiga och höga. Vi har bett grannen för ett par år sedan att hantera växtligheten men inget har hänt. Vad kan vi göra? Grannen planterade detta utan vårt medgivande. Nedsågning och bortforsling kräver både tid och pengar; något vi vill att hon står för.

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap JB. Enligt 3 kap 1 § JB ska man ta skälig hänsyn till sin omgivning. När det kommer till plantering av häck rekommenderas därför ifall häcken är högre än 1 meter att man ska plantera den ca 60 cm innanför tomtgränsen för att den inte ska hamna på tomtgränsen eller gå in på grannens sida. Enligt 3 kap 2 § JB får ni ifall rot eller gren tränger in på er sida, själva ta bort den. Ett krav är dock att häcken medför olägenhet för er. T. ex att ni inte kan plantera något där, eller den växer in på era växter eller likande. Ni ska vidare ge grannen möjlighet att först själv åtgärda problemet ifall åtgärder kan anses medföra betydande skada för grannen. I ert fall har ni sagt till men inget har hänt. Ni skulle därför kunna säga till igen och säga att ifall grannen inte tar hand om häcken så kommer ni att klippa ner det som är på er sida, vilket skulle kunna motivera grannen. I annat fall blir det ni som får ta bort grenarna. Det finns inget lagstöd för att ni kommer att få ersättning för att ta bort grenar på häcken, utan ni har enbart rätt att ta bort den. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”