Vad kan man göra om Försäkringskassan dröjer med att besluta i ett ärende?

Handläggare på Försäkringskassan gör inte färdigt mitt beslut.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten meddela parten om detta. I meddelandet ska myndigheten förklara anledningen till förseningen (11 § FL).

Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts av myndigheten senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från den dag som begäran kom in, antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Om myndigheten avslår begäran om att ärendet ska avgöras får den enskilde överklaga detta beslut till behörig domstol. En begäran om att ärendet ska avgöras får endast göras vid ett tillfälle under ärendets handläggning (12 § FL).

Försäkringskassan är en myndighet. Om avgörandet kommer bli väsentligt försenat ska du som regel informeras om detta enligt 11 § FL, ifall det var du som inledde ärendet. Om det var du som inledde ärendet och försäkringskassan inte fattar beslut inom sex månader, får du skriftligen begära att ärendet ska avgöras. Då ska försäkringskassan inom fyra veckor från den dag som begäran kom in till myndigheten antingen avgöra ärendet eller avslå begäran.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”