Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?

2020-07-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Handlade i maj i år en matgrupp för trädgården för närmare 20000 kr. från en stor online byggvaruhus. När jag packar upp möblerna efter leverans visar det sig att matbordet är kraftigt skadad (40 cm lång spricka i stommen) och en av de 8 matstolarna är trasig så det inte är möjligt att använda. Jag gjorde en reklamation samma dag enligt säljarens anvisningar tillsammans med bilder på de skadade möblerna. Nu har det gått 5 veckor sedan min reklamation och jag får ingen återkoppling från säljaren, varken per mail eller telefon. Enda svaret deras reklamationsavdelning ger per telefon är att de har väldigt mycket att göra och att jag kommer bli kontaktad av deras transportskadeavdelning (vilket aldrig sker). Nu har snart halva sommaren gått och jag är fast med en möbelgrupp som inte kan användas som avsedd. Hur lång tid är rimligt att vänta på att ett reklamationsärende ska hanteras (Konsumentköplagen anger skyndsamt ?) och har jag rätt att häva köpet (trots att jag inte har emballaget kvar) med hänvisning till att säljaren inte uppfyller sina åtagande. Mvh/Besviken kund
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först att gå igenom vad som gäller enligt lagen om man har köpt en vara som är skadad. Om du har köpt matgruppen som privatperson av ett företag är konsumentköplagen (KköpL) aktuell. Jag kommer sedan att ge dig råd för hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Vad kan du kräva av säljaren vid fel i varan?

För att kunna häva köpet eller kräva andra åtgärder av säljaren krävs att matgruppen är felaktig i köprättslig mening. Att varan är felaktig innebär att den avviker från vad ni har avtalat om (16 § KköpL). Eftersom du skriver att matbordet har en spricka och att en av stolarna är trasig avviker matgruppen definitivt från vad ni har avtalat om. Min bedömning är därför att matgruppen är felaktig.

Vid fel i varan får du som köpare i första hand kräva reparation eller att du får en helt ny matgrupp. Om säljaren inte vill erbjuda detta har du istället rätt att få prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL).

Om säljaren erbjuder sig att reparera felen alternativt erbjuder dig en ny matgrupp måste det ske inom så kallad "skälig tid" (26 § tredje stycket KköpL). Vad som är skälig tid får bedömas i varje enskilt fall. Med tanke på att du köpte matgruppen inför sommaren och ännu inte har kunnat använda den är min bedömning att säljaren inte har agerat inom skälig tid. Detta innebär att du istället har rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § KköpL).

För att få häva köpet krävs det också att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Denna regeln är till för att förhindra att köparen försöker häva ett köp när det endast rör sig om mindre fel. Eftersom du inte har kunnat använda matgruppen på hela sommaren och den köptes för att stå i trädgården är dock min bedömning att det inte är fråga om ett mindre fel. Felet är alltså av väsentlig betydelse för dig, vilket innebär att du har rätt att häva köpet. Det spelar ingen roll att du inte har emballaget kvar.

Avslutande råd

Eftersom företaget fortfarande inte har återkopplat efter att du gjorde reklamationen skulle jag rekommendera att du istället vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt ARN kan man förvänta sig att företaget svarar på en reklamation inom fyra veckor. Eftersom du skriver att du har väntat i fem veckor kan det alltså vara en bra idé att ta ärendet vidare till ARN. Om de tar upp ärendet kan de exempelvis besluta att du har rätt att häva köpet. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN här.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89824)