Vad kan man göra om en grannes inneboende stör?

2020-10-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad kan man göra när en granne har en inneboende som agerar störande/ provocerande?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Jag kommer anta att du bor i en lägenhet. Du säger inte i frågan om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt, därmed kommer jag att förklara vilka tillvägagångssätt du kan ta beroende på hur du bor. De flesta relevanta regleringarna kring inneboende finns i Jordabalken (1970:994) , som förkortas JB.

Allmänt
Först kan konstateras att det är din granne som har ansvar för sin inneboende (12 kap. 24 § JB). Din granne skall se till att inneboende inte stör de andra som bor i byggnaden.

Bostadsrätt
Enligt bostadsrättslagen är det förbjudet att utsätta andra för störning, som t.ex. genom ljud eller lukt. Bedömningen kring detta skall ske objektivt. Det skall inte heller handla om en enstaka fest eller att man gör oljud någon gång ibland.

Mitt råd är att först ta personlig kontakt med din granne eller den inneboende och försöka förklara att denne agerar störande på något vis. Det bästa vore om ni tillsammans kan komma fram till en lösning.

Om diskussion däremot inte hjälper kan man vända sig till styrelsen för bostadsrättsföreningen. I sådana fall borde du föra anteckningar över störningen så att de kan få en bättre insyn i problemet. Notera hur länge störningar pågår och när den sker.

Hyresrätt
Mitt råd är även här att försöka tala med din granne eller den inneboende för att försöka hitta en lösning tillsammans. Skulle det inte gå kan du vända dig till din hyresvärd. Om det är en akut störning kan man även ringa till en störningsjour. Om det inte fungerar att prata med din hyresvärd kan du även kontakta:
- hyresgästföreningen ( https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/storning/grannen-stor-och-varden-gor-inget/ ), eller
- hyresnämnden

Sammanfattning
Det finns alltså olika vägar att gå beroende på om du bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt för att ta an en störande granne. Jag skulle dock först prata med grannen eller inneboende först och försöka hitta en lösning innan du vidtar någon annan åtgärd.

Hoppas detta besvara din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2117)
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?
2022-01-18 Samägd fastighet - problem
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?

Alla besvarade frågor (98573)