Vad kan man göra om en förundersökning läggs ner?

2020-09-29 i Förundersökning
FRÅGA
Har gjort polisanmälan om egenmäktigt förfarande men fått till svar, ingen förundersökning..Vad göra härnäst?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen lägger ner förundersökningen bl.a. om de anser att det inte finns tillräckliga bevis mot den som begått brottet eller om det saknas spår att följa. Om det framkommer ny bevisning kan förundersökningen tas upp igen.

Om man är missnöjd med beslutet om att förundersökningen läggs ner kan man begära överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten. Åklagarmyndigheten tillhandahåller en särskild blankett för överprövning som du kan fylla i. Den hittar du här. Du kan även läsa mer på Polismyndighetens hemsida.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?