Vad kan man göra om arbetsgivaren inte betalar ut lön?

Jag får inte min lön. Jag är inte med i facket. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivares främsta skyldighet i enlighet med anställningsavtalet är att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren underlåter att göra detta begår denne ett avtalsbrott. Du som arbetstagare har alltså rätt att få din lön utbetalad enligt anställningsavtalet.

Vad kan man göra när arbetsgivaren inte betalar ut lön?

Som arbetstagare bör man i första han upplysa sin arbetsgivare om att denne begår ett allvarligt avtalsbrott om denne inte betalar ut lönen i enlighet med avtalet och kräva att lönen omedelbart utbetalas. Arbetstagaren kan också vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen (2 § lagen om betalningsföreläggande). Information om hur en sådan ansökan görs och vad den ska innehålla finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. En sista utväg är att väcka talan mot arbetsgivaren i domstol med yrkandet om att denne ska utbetala lönen.

Råd

Jag rekommenderar dig att kontakta din arbetsgivare och kräva att din lön utbetalas Om detta inte sker bör du kontakta en jurist, alternativt vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo