Vad kan man göra när säljaren är i dröjsmål med leverans och inte tar sitt ansvar?

2017-09-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Vi har måttbeställt en diskbänk av ett företag.Orden lades för nu strax åtta veckor sedan. Vi kan inte installera spis, diskmaskin eller få igång vatten först bänken är på plats.I vår första kontakt med företaget skulle leveranstiden ligga på cirka fyra veckor. När fyra veckor gått och vi inget hört, fick vi veta att bänken förväntades komma v. 35. Det dök inte upp någon bänk, och vi har heller inte hört något från företaget.På företagets hemsida lyder följande:Om leveransförsening uppstår meddelar vi kunden detta genom att uppdatera leveransdatum i kundens beställningssida hos -------.---------- AB friskriver sig alla krav gällande ersättning från kunden gällande leveransförseningar.Om produkten skall tillverkas efter kundbeställning skall man räkna med minst 3 - 4 veckors leveranstid. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls -------- rätten att korrigera detta i efterhand. Vid dessa tillfälle kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen acceptera ändringen eller annullera beställning.Vi har alltså väntat i snart åtta veckor.Har aldrig under denna tid blivit kontaktade av företaget.Vi har ingen möjlighet att avbeställa bänken, och beställa en annan.Har vi möjlighet att kräva avdrag på kostnaden eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi konstatera att du har köpt något från ett företag och att det då är konsumentköplagen som är tillämplig. Bra att veta är att konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån vilket gör att säljaren inte får ställa upp sämre villkor än det som står i lagen eller på något sätt avtala bort dessa.

Den försenade leveransen

Den första uppgiften ni fick var att leveranstiden var ca fyra veckor, vilket stämmer överens med uppgifterna om leveranstid vid kundbeställning, så långt är allt okej. Det har nu gått nästan åtta veckor och ni har inte sett röken av någon diskbänk. Det innebär att säljaren (företaget) är i dröjsmål med leveransen, detta enligt 9 § konsumentköplagen. Det kan diskuteras om förbehållet av korrigering av leveranstid verkligen är okej men i erat fall spelar det mindre roll eftersom de inte ens har hört av sig. Vi kan alltså konstatera att säljaren är i dröjsmål.

Påföljder vid säljarens dröjsmål

Som köpare har du vid säljarens dröjsmål rätt att vidta följande åtgärder:

* Hålla inne betalningen till dess att leverans sker

* Häva köpet

* Kräva skadestånd för eventuell förlust du har lidit på grund av dröjsmålet

Dessa påföljder återfinns i 11–14 § konsumentköplagen. Av din fråga framgår att ni har rätt att annullera beställningen men med tanke på situationen verkar det inte vara ett alternativ för er. Prisavdrag är inte en påföljd man kan göra gällande vid dröjsmål, det som återstår är då alltså att kräva skadestånd av säljaren för den försenade leveransen.

Vad krävs för att ni ska ha rätt till skadestånd?

Enligt lagen har du som köpare rätt till skada som du lider genom säljarens dröjsmål, 14 § konsumentköplagen. För det första måste du alltså ha lidit en faktisk skada. Att det har orsakat försening för er räcker tyvärr inte. Är det däremot så att ni har haft kostnader till följd av förseningen, t.ex. om ni har behövt betala hantverkare mer än tänkt, om det har tillkommit extrakostnader på annat håll eller något annat som har lett till kostnader har ni lidit en skada som är skadeståndsberättigad. För att säljaren ska undgå skadeståndsansvar ligger det på denne att bevisa att det har förelegat ett hinder à utanför säljarens kontroll à som dem inte kunde ha förutsett àoch inte kunde ha undvikits. Dessa 4 rekvisit måste alla vara uppfyllda för att säljaren ska undgå skadeståndsansvar. Utan att ha all information har jag väldigt svårt att tro att alla fyra är uppfyllda. Därför har ni alltså rätt till skadestånd om ni har lidit en skada.

Företagets friskrivning

Företaget har angett att de friskriver sig från alla krav på ersättning vid försenad leverans. Konsumentköplagen är som sagt tvingande till konsumentens fördel och en sådan friskrivning som inskränker rätten till skadestånd är inte giltig. Det framgår av 3 § i konsumentköplagen att villkor som försämrar konsumentens rätt inte är giltiga. Vidare kan friskrivningen ses som oskälig och skulle kunna jämkas enligt 36 § avtalslagen.

Slutsats

Det som kan bli aktuellt är alltså ett skadestånd för den försenade leveransen. För att skadestånd ska utgå måste ni bevisa att ni har lidit en faktisk skada (kostnader till följd av förseningen). Kan ni göra det måste företaget bevisa att de fyra rekvisiten är uppfyllda och det är inte speciellt troligt. Friskrivningen de har gjort är inte okej! Så kontakta företaget och framför argumentationen jag har fört i svaret. Om de inte lyssnar är ett alternativ att vända sig till ARN med tvisten. Det kan också vara ett alternativ att anmäla företaget och den ogiltiga friskrivningen till konsumentverket.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och att det löser sig! Tveka inte att kontakta Lawline igen vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97624)