Vad kan man göra när man skada uppstått till följd av felaktig sjukvård?

FRÅGA
Hej!Jag gick till min husläkare med en knöl vid sköldkörteln tidigare i år. Denne skrev en remis till sjukhus för provtagning. Efter nån vecka fick jag komma tillbaka och de meddelade att jag hade sköldkörtelcancer och de hade bestämt tid för operation ca 2 månader framåt. Under tiden innan operation gjordes ytterligare kontroller på exempelvis stämband och lymfkörtlar utan att någon cancer hittades. Jag uttryckte då oro inför att deras diagnos var fel; jag trodde inte att jag hade cancer.Ingen lyssnade och varje gång träffade jag nya läkare som bara läste journalen istället för att lyssna på mig. De opererade mig och gjorde en total borttagning av hela sköldkörteln, inte bara knölen.Efter analyserades sköldkörteln och de kunde konstatera att jag inte hade cancer; jag var feldiagnostiserad.Det är vanligt med knölar runt sköldkörteln, och bara en av tio är cancer. De bör göra flera tester och vara mkt försiktiga att dra snabba slutsatser på bristande underlag.Idag och resten av mitt liv måste jag äta mediciner för att jag saknar sköldkörtel.Jag bör kunna ställa någon till svars för detta. Så här kan man inte få agera mot en människa.Vart riktar jag krav om ansvar?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när skada uppstått till följd av felaktig vård.

Inledningsvis vill jag poängtera att man har en rätt att anmäla sjukvården om man upplever att man blivit felaktigt behandlad. En sådan anmälan gör man hos inspektionen för vård och omsorg, IVO. När du gjort en anmälan kan IVO skicka vidare denna till HSAN (kammarkollegiet) som i sin tur skickar frågan vidare till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vilken prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Om det konstateras att ett fel har begåtts och att skada har uppstått till följd av den felaktiga vården har du rätt till patientskadeersättning (6 § Patientskadelagen). En förutsättning för ersättning är dock att anmälan görs inom 10 år från att skadan uppstod (23 § Patientskadelagen). Du har rätt att kräva ersättning genom att vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag, Patientförsäkringen LÖF. Du kan läsa mer om hur du går tillväga här.

Det är även möjligt att kräva ersättning på "vanlig väg" genom skadeståndslagen. Det ska dock poängteras att denna väg medför risker för betydligt högre processkostnader då den förlorande parten tvingas betala den andra partens rättegångskostnader.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att göra en anmälan till IVO så fort som möjligt och sedan vända dig till LÖF och kräva ersättning för skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (309)
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?

Alla besvarade frågor (98547)