Vad kan man göra när man betalar säljaren men inte får det man köpt?

Hej. Jag köpte böcker av en privatperson på nätet och betalade 715 kronor för dessa. Det när nu 2 månader sen, och jag har inte sett till varken böcker eller utlovad återbetalning.

Har sms-konversation kvar, där hon lovar att betala tillbaka pengarna, men kommer med nya icke trovärdiga ursäkter varje gång. Hur få tillbaka mina pengar? Med vänlig hälsning Gunilla.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig bakgrund

Böcker är lös egendom i lagens mening. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner aktualiseras köplagens (KöpL) regler. Om ett problem avseende köpet uppstår mellan personerna gäller i första hand det som de avtalat. Om en viss händelse inte berörts i avtalet kan personerna i stället finna ledning i köplagen (3 § KöpL).

I ditt fall

Om er överenskommelse saknar information om konsekvensen av att säljaren inte skickar böckerna till dig, finns regler om detta i köplagen.

Om säljaren dröjer med att skicka böckerna finns ett antal åtgärder som du kan vidta. Du har t.ex. möjlighet att kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet. Du har även rätt att kräva skadestånd (22 § KöpL). Som köpare får du häva köpet på grund av säljarens dröjsmål om avtalsbrottet är av stor betydelse för dig, och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL).

Personen som sålde böckerna till dig verkar inte villig att varken skicka de till dig eller återbetala dina pengar.

Du kan ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten (3 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). En sådan ansökan kommer avse en skyldighet för säljaren att fullgöra sin del av avtalet (dvs skicka böckerna till dig). Du kan väcka en fullgörelsetalan i tingsrätten mot säljaren och kräva antingen att säljaren ska fullgöra sin del av avtalet och skicka böckerna, eller i vart fall återbetala dina pengar (13 kap 1 § och 42 kap 12 § Rättegångsbalken).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”