Vad kan man göra när grannar i villa stör?

2021-01-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej vi har grannar som stör oss. Kan vi på något sätt få de att inte störa? Pratat med dem utan framgång. Har polisen möjlighet att ingripa här eftersom ingen störningsjour finns då de bor i ett hus som de själva har köpt..
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för grannar i villa?
När det gäller grannar är den generella regeln att man skall visa skälig hänsyn till sina grannar (ex. 3 kap. 1 § Jordabalken). Du skriver inte exakt vad grannarna gör som stör er, jag kommer därför gå in på vad ni kan göra istället.

Vad kan man göra åt störande grannar i villa?
Första steget är självklart att tala med grannarna, precis som ni skriver att ni har gjort. Om det inte fungerar finns det andra steg att ta. Om ert hem ingår i en samfällighetsförening finns det ofta trivselregler, om era grannar inte följer dessa kan ni meddela föreningen.

Om ni tror att era grannar stör er så pass mycket att det kan räknas som brottet ofredande kan man ringa polisen (4 kap. 7 § Brottsbalken). För ofredande krävs att man fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen skall också vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett märkbart sätt, vilket betyder att agerandet är stötande eller kränkande. Agerandet skall även ske uppsåtligt, alltså att man utför handlingen medveten om att det är hänsynslöst. T.ex. kan grannar som spelar hög musik, som blivit tillsagda att oljudet stör, utgöra ofredande. Eftersom jag inte vet vad grannarna har gjort kan jag inte bedöma om ofredande eventuellt föreligger.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93108)