FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal12/06/2019

Vad kan man göra när ett samägandeskap till en hund inte fungerar?

Hej!

För 2 år sedan så köpte jag en hund, mitt ex som då var min sambo var med när jag köpte hunden.

Det var jag som betalade och står som ägare på hunden. Vi hade då en bra kontakt och bestämde oss när det tog slut att vi skulle ta hand om hunden tillsammans. Så därefter har hon betalat sin halva av hunden till mig.

Det funkade okej de första månaderna men har sedan dess gått över till något väldigt påfrestande.

Jag får tjata på henne varje månad för att betala sin del av försäkringen.

När vi ska hämta/lämna hunden så ska hon oftast bråka om det ena och det andra och det hela har gått överstyr.

Detta var min hund från första början. Det är jag som tagit honom till vetrinären, jag som sett till att han fått sina vaccinationer, jag är den enda som klipper klorna och tar bort fästingar från hunden trots att vi har honom varannan vecka.

Så nu till min fråga, jag står som ägare på alla papper och på jordbruksverket. Är det då jag som äger hunden trots att hon i efterhand har betalat av halva kostnaden av hunden?

Bör också tillägga att vi har inte skrivit något kontrakt om samägandeskap.

Hjälp mig, jag mår så dåligt över att inte kunna säga upp kontakten helt med mitt ex som terroriserar mig mentalt utan att oroa mig att hon på något juridiskt sätt kan ta hunden ifrån mig.

Har inga problem att betala tillbaka hennes andel av hunden till henne heller.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom djur i lagens mening är att betrakta som lös egendom, närmare bestämt en lös sak, och ni nu äger hunden tillsammans så är lagen om samäganderätt, SamägL, tillämplig (1 § SamägL). Detta på grund av att du skriver att ni inte har upprättat något samägandeavtal.

Vad kan du göra?

Trots att du utåt sett står som ägare så har hon nu köpt en andel i hunden och betraktas därför som samägare. Om inget annat framgår så presumeras ni därför äga hälften av hunden var (1 § SamägL). Med samäganderätt följer också en gemensam rätt att förfoga över egendomen, det vill säga måste du ha ditt ex:s samtycke för att kunna ta beslut rörande hunden (2 § SamägL). Om ni inte kan komma överens finns det dock en möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att hunden ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Detta ger dig en möjlighet att köpa hunden och få hela äganderätten.

Sammanfattning

Du och ditt ex är samägare till hunden. Eftersom det handlar om ett levande djur är det givetvis bäst om ni kan komma överens. Går inte det kan du ansöka hos tingsrätten om att hunden ska säljas på offentlig auktion, vilket ger dig möjligheten att köpa hunden ensam. Det kan tilläggas att försäljning på offentlig auktion oftast resulterar i ett lägre försäljningsvärde än vid frivillig försäljning, vilket du kan använda som argument för att ditt ex istället frivilligt ska sälja sin andel till dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?