Vad kan man göra när en samägare inte svarar på telefon?

2020-05-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, jag och min kusin samäger en stuga som gått i arv i ett par generationer. Jag försöker få stånd ett samägandeavtal samt diskutera renovering som är rimligt akut men min kusin svarar inte på telefonsamtal, sms eller brev. Har inte fått kontakt med henne på flera månader. Vad är mina möjligheter att komma vidare?? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Lagen om samäganderätt är tillämplig när två eller flera äger en fastighet gemensamt (1 § lagen om samäganderätt).

Vad kan du göra?

Eftersom ni samäger stugan och inte har avtalat om annat så gäller lagen om samäganderätt i sin helhet. För att förfoga över stugan krävs enighet, förutom sådana åtgärder som är brådskande och nödvändiga för godsets bevarande (2 § lagen om samäganderätt). Vid ett korrekt utnyttjande av undantagsregeln blir den frånvarande samägaren skyldig att bidra till de kostnader som uppkommit i samband med åtgärden. Till nödvändiga och brådskande åtgärder räknas bland annat sådana som är föreskrivna i lag eller påbjudna av myndighet eller åtgärd för att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeförsämring. Beroende på vad renoveringen avser kan du alltså ha rätt att fatta ett sådant beslut själv och sedan utkräva kostnaden av din kusin. Kommer ni inte överens om förvaltningen kan du även ansöka hos rätten om en god man som tar hand om egendomen under en begränsad tid (3 § lagen om samäganderätt).

Förutom detta har du som samägare rätt att påkalla en tvångsvis försäljning hos tingsrätten (6 § lagen om samäganderätt). Detta innebär att rätten utser en god man som ombesörjer försäljningen på offentlig auktion (8 § lagen om samäganderätt). Det kan vara bra att ha i åtanke att försäljning på offentlig auktion sällan ger ett lika högt försäljningspris som vid frivillig försäljning. Mitt råd till dig är därför att använda detta som argument för att, om du vill, få lösa ut din kusin från stugan, alternativt sälja stugan i sin helhet. Med andra ord ska du då argumentera för att din kusin tjänar på att låta dig köpa hennes andel eller att ni säljer den gemensamt, istället för att stugan säljs på offentlig auktion.

Sammanfattning

Lagen om samäganderätt ger dig som samägare en del möjligheter för att lösa problem som kan uppstå. Mitt råd till dig är att du vänder dig till din kusin en sista gång och påtalar det som jag har anfört ovan, utifrån den argumentation som passar dig bäst (det vill säga om du vill fortsätta att äga stugan tillsammans, lösa ut din kusin eller sälja stugan i sin helhet).

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll