Vad kan man göra när en bil visar sig ha gått betydligt fler mil än vad som framgick innan köpet?

2019-10-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Jag har en bekant (kvinnlig) hon är inte kunnig i bilar utan har litat på bilfirman som hon köpte bilen av (Hästlastbil) bilfirman uppgav att bilen gått 16400 mil för en 2005 års villket i sig inte är anmärkningsvärt.Men vid senare kontroll visar det sig att bilen kommer från Danmark och vid kontroll med Dansk biltillsyn viar det sig att bilen vid sista kontrollen vid Dansk biltillsyn gått 50600 mil vilket är en väsentlig skillnad.(Grovt bedrägeri) ? vad bör hon göra för att få rätsida på köpet, Tilläggas kan att det fins 100% bevis.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en person, som jag antar, i egenskap av privatperson har köpt en bil av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Är bilen felaktig?

En vara ska överensstämma med avtalet, och i begreppet "avtal" innefattas enligt praxis även omständigheter som framkommit under förhandlingar och marknadsföring (16 § första stycket konsumentköplagen). Eftersom bilen nu avviker från vad parterna har avtalat om så är den att betrakta som felaktig (16 § tredje stycket 1 punkten konsumentköplagen). Dessutom avviker bilen från uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen/ innan köpet, och är även på den grunden att betrakta som felaktig (19 § första stycket konsumentköplagen).

Frågan om en vara är att betrakta som felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 § konsumentköplagen). I ert fall är det inga tvivel om att "felet" fanns där redan vid den tidpunkten, särskilt med tanke på bevisningen.

Vad har hon rätt att kräva?

För att få göra felpåföljder gällande krävs det hon reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att hon märkte eller borde ha märkt felet (22 och 23 § konsumentköplagen). Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkte felet anses alltid vara i rätt tid, och utöver det ges man som konsument i allmänhet en längre tid än vad en näringsidkare får, helt enkelt för att kunna söka hjälp och råd (23 § konsumentköplagen).

Först och främst har man rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller omlevererar varan (26 § konsumentköplagen). I ert fall blir avhjälpande i princip omöjligt, eftersom antalet mil inte är något som går att åtgärda eller "laga". Omleverans kan även det bli svårt, eftersom jag utgår ifrån att säljaren inte har flera likadana exemplar av exakt samma begagnade bil. Istället kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt (28 § konsumentköplagen).

För att få häva köpet, det vill säga att prestationerna ska återgå, krävs det att felet är av väsentlig betydelse (29 och 43 § konsumentköplagen). "Av väsentlig betydelse" brukar formuleras som så att köparen ska ha gått miste om den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. I ert fall är det tveksamt om hon har gått miste om den huvudsakliga nyttan, eftersom bilen fortfarande kan användas. För att vinna framgång med en eventuell hävningstalan kan det därför vara bra att tänka på hur hon formulerar sitt anspråk. Förslagsvis skulle det väsentliga kunna ligga i en tro om att kunna köra bilen under en lång tid framöver.

Sammanfattning

Bilen är att betrakta som felaktig, vilket gör att hon kan kräva prisavdrag eller häva köpet. För att inte gå miste om denna möjlighet så krävs det att hon reklamerar till säljaren så fort som möjligt. Mitt råd till henne/ er är därför att ni omgående vänder er till säljaren och framställer era krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (951)
2020-02-12 Reklamation till tillverkaren av produkten!
2020-02-10 Kan högre fordonsskatt än vad säljaren lovat utgöra ett fel?
2020-02-05 När har man som konsument rätt att häva ett köp?
2020-02-01 Vad kan man kräva när det visar sig att ett fordon som man har köpt tidigare har blivit utdömt?

Alla besvarade frågor (77187)