Vad kan man göra åt Migrationsverkets långa handläggningstider vid ansökan om svenskt medborgarskap?

2019-03-30 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Jag har ansökt om svenskt medborgarskap den 2016-12-08 och det har gått mer än 28 månader. Jag har väntat länge att få beslut i mitt ärende. Väntetiden för handläggning av en ansökan om Svenskt medborgarskap är för närvarande 28 månader. Svenskt medborgarskapsenheten är försenad med att behandla mitt ärende i tid.Det har gått mer än 28 månader men det har inte kommit fram handläggare till mitt ärende. är det normalt ?Jag vill veta vad kan göra? Jag har skickat begäran om av att göra äredne 6 månader sedan men jag har fått avslå på min begäran Tack Hälsningar ,
SVAR

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara frågan så får vi först och främst gå in och kika i Lagen om svenskt medborgarskap (MedbL), Medborgarskapsförordningen och Förvaltningslagen (FL).

Vad krävs för att kunna få ett svenskt medborgarskap?

För att få svenskt medborgarskap så måste du först och främst uppfylla vissa kriterier, nämligen:

- Att du har styrkt din identitet

- Att du har fyllt 18 år

- Att du har permanent uppehållstillstånd i Sverige

- Att du haft och kan förväntas fortsätta leva i enlighet med ett hederligt levnadssätt. Men detta menas exempelvis att du inte har begått några brott, och inte heller förväntas begå några i framtiden.

Ett ytterligare krav som finns är att du måste ha varit bosatt i Sverige i minst:

- Två år om du är dansk, norsk, finsk eller isländsk medborgare

- Fyra år om du är att betrakta som statslös eller flykting

- Fem år, vilket gäller för övriga utlänningar (MedbL 11 §)

Det är möjligt att få svenskt medborgarskap trots att man inte uppfyller alla krav, om det exempelvis finns särskilda skäl för det (MedbL 12 §).

Hur går Migrationsverkets handläggning till?

Migrationsverket är en svensk förvaltningsmyndighet. Det finns vissa allmänna principer som gäller för alla förvaltningsmyndigheter. Ett exempel på detta är att handläggningen av ett ärende ska göras så snabbt, enkelt och billigt som möjligt utan att äventyra rättssäkerheten (FL 9 §). I Medborgarskapsförordningen kan man dock finna att Migrationsverket vid sin bedömning om svenskt medborgarskap har en skyldighet att utreda ärendet så mycket som det behövs för att kunna besluta i frågan om ditt svenska medborgarskap (Medborgarskapsförordningen 7 §)


Vad innebär detta för dig?

Detta innebär i praktiken att Migrationsverket måste behandla ärendet så snabbt, effektivt och billigt som möjligt. Det innebär dock också att de måste utreda ärendet så mycket som det krävs, och att de inte för äventyra rättssäkerheten genom att exempelvis slarva och därmed fatta ett felaktigt beslut.


Hur lång tid tar det generellt för Migrationsverket att ta ett beslut?

Migrationsverkets hemsida kan man se hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. När det kommer till ansökan om att bli svensk medborgare så har ligger tiden till ett beslut på 28 månader. Detta är dock inget löfte om att få ett beslut, utan endast en sorts prognos. Jag förstår att du har väntat länge på att få något sorts besked, men dessvärre så tycks dessa väntetider vara ganska vanliga för tillfället.

Går det att överklaga?

Så som jag har förstått din fråga så har du skriftligen skrivit till Migrationsverket och begärt att få ett beslut i frågan, vilket man kan göra om ett beslut inte har fattats inom sex månader. Migrationsverket kan då avslå begäran om beslut, vilket jag uppfattar var fallet. Vad du då kan göra är att överklaga Migrationsverkets beslut till domstolen (FL 12 §).

Hur överklagar man ett beslut?

Du kan skicka din skriftliga överklagan till den myndighet som fattat beslutet, alltså Migrationsverket. Denna ska bl.a. innehålla:

- Vilket beslut du överklagar

- Ärendenummer

- Varför du överklagar

- Saker som styrker din talan

- Ditt personnummer, adress och telefonnummer

Kom dock ihåg att du måste överklaga inom behörig tid. Du kan alltså inte överklaga ett beslut hur länge som helst.


Sammanfattning

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet, vilket innebär att de måste fatta beslut på ett så snabbt, enkelt och billigt vis som möjligt. De får genom att göra detta dock inte äventyra rättssäkerheten. Migrationsverket måste också utreda ärendet så mycket som frågan kräver, för att kunna ta ett beslut om svenskt medborgarskap.

Det har enligt Migrationsverkets sida tagit 28 månader för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Detta är inget löfte, utan endast en prognos som visa ungefär vad man har att vänta sig. Om man vill skynda på en handläggningstid så kan man välja att skriva till förvaltningsmyndigheten och begära ett beslut i frågan, vilket jag förutsätter att du redan har gjort. Man kan överklaga Migrationsverkets beslut, om de har valt att avslå din begäran.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen angående om vad som gäller i fallet. Om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med våra duktiga och kompetenta jurister. Det går givetvis också bra att ställa en ny fråga.

Jag hoppas därmed att du har fått svar på din fråga, och önskar dig ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (311)
2020-02-11 Hur blir man åklagare?
2020-02-06 Jag är orolig för att en ung person far illa, vad kan jag göra?
2020-01-31 Är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap?
2020-01-31 Vad gör man när någon felaktigt står folkbokförd på ens adress?

Alla besvarade frågor (77194)