FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet09/11/2019

Vad kan man göra åt grenar som hänger över från grannfastigheten?

om vi tar ner grenar på grannens träd hänger över vår tomt vem äger grenarna

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så vill du veta om du har rätt att ta ner grenar från grannens träd som hänger över på din fastighet. Den bestämmelse som då blir aktuell återfinns i jordabalkens (JB) tredje kapitel 2§.

Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet, får fastighetsägaren ta bort dessa. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för honom

Om grenarna från din grannes träd kan anses orsaka olägenhet har du alltså enligt nämnda bestämmelse rätt att klippa ner dem. Vilka situationer som omfattas av bestämmelsen är inte riktigt klart, men det får i vart fall inte röra sig om rena bagatellartade olägenheter av alldaglig natur.

Eftersom det inte riktigt framgår av din fråga hur omfattande problemet med dessa grenar är, blir det svårt att ge ett tydligt svar på om dessa grenar medför sådan olägenhet att du som fastighetsägare har rätt att klippa ner grenarna utan grannens samtycke.

Vad du kan göra.

Om grenarna skulle medföra sådan olägenhet har du alltså enligt nämnda bestämmelse rätt att ta ner dem utan att i förväg behöva kontakta din granne eller invänta hans godkännande. Men då det inte riktigt är självklart att så är fallet, råder jag dig till att först kontakta din granne och se om ni antingen kan ta ner grenarna tillsammans eller att din granne själv ombesörjer detta. Risken är annars att du kan bli ersättningsskyldig.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000