FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt14/05/2023

Vad kan man göra åt grannes häck som växer in på tomten?

Hej, Har en granne som har planterat en tujahäck, som med åren blivit väldigt hög och i samband med att den vuxit, så breder den även ur sig på bredden nedtill, vilket gjort att den tager dryg halvmeter av min tomt, på en sträcka av ca. 25m! Till saken hör att jag är till åren kommen och grannen är invandrad till Sverige och bryr sig inte om vad jag påpekar, utan säger att det är upptill mig att klippa! Han äger och har bekostat hela häcken, så jag är inte delägare! Min fråga är hur att få löst problemet, är det något som kan kopplas till Grannsämjelagen? 

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). 


Visa skälig hänsyn 

Huvudregeln mellan grannar är att man ska visa skälig hänsyn till varandra enligt 3 kap 1 § JB. Det är inte klart hur långt denna hänsynsregel sträcker sig, men Högsta domstolen har i sitt avgörande (se NJA 1990 s. 71), konstaterat att också underlåtenhet att klippa ner en häck som ligger på gränsen mellan två fastigheter kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. 


Grannen har ingen skyldighet att ta bort häcken

Om en del av er grannes buske tränger in på er tomt och detta orsakar olägenhet så får ni ta bort dessa enligt 3 kap. 2 § JB. Din granne ska dock först få möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas leda till betydande skada för denne. Eftersom det växer in en halvmeter på er tomt på en sträcka av 25 m så bör kravet på olägenhet vara uppfyllt. Det innebär att du har rätt att ta bort häcken enligt 3 kap 2 § JB. Dock, detta är tyvärr ingenting som din granne är skyldig att göra. Grannen ska dock själv få möjlighet att ta bort busken i första hand. Om grannen inte vill göra det, så är det upp till sig.


Min rekommendation

För att vara på den säkra sidan bör ni först meddela er granne att ni avser att klippa häcken som tränger in på er tomt och sedan ge er granne tid att själv åtgärda det. Gör er granne som tidigare ingenting kan ni sedan avverka häcken som är på er sida av tomtgränsen. Skulle häcken skadas bör detta inte föranleda skadeståndsskyldighet för dig då grannen har beretts möjlighet att åtgärda problemet själv.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”