vad kan man göra åt en grannes träd?

2020-06-22 i Fastighet
FRÅGA
grane har två träd som står mot vår utskick vad kan vi göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte ger särskilt mycket information i din fråga kommer jag generellt redogöra för vad som gäller beträffande rättsförhållandet mellan grannar.

När det kommer till fastigheter och grannar finns bestämmelser i 3 kap. jordabalken som skulle kunna vara relevanta.

Skulle rot eller grenar tränga in på din fastighet från din grannes träd har du rätt att ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § Jordabalken). Observera att bestämmelsen inte talar om träd i sin helhet. Dessutom krävs det att roten eller grenarna som tränger in på din fastighet medför olägenhet för dig. Rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur ger ingen rätt att ta bort rot eller grenar, utan det ska vara fråga om olägenhet som skäligen inte bör tålas.

I din fråga framgår inte vilken olägenhet träden medför. Även om träden medförde olägenhet så saknas rätt att ta bort trädet i sin helhet. Du kan alltså inte göra särskilt mycket annat än att tala med din granne i ett försöka att reda ut situationen.

Med vänlig hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (526)
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur
2020-12-26 Lagfartskostnad vid gåva
2020-12-20 Sälja fastighet till utländsk medborgare?

Alla besvarade frågor (88087)