Vad kan man förvänta sig inför en brottsutredning

Hejsan! Jag blev utpekad för att ha "skallat" en person på en nattklubb utan att jag har gjort det. Polisen kom och förhörde mig på plats. Det var mörkt och antagligen någon som haft någon liknande skjorta eller något. Personen hade inget jack och blödde inte heller. Jag är tidigare ostraffad men man är såklart orolig. Det var 2 personer som sägs vara vittnen men även jag har vittne på att jag inte har gjort något.

Vad bör jag förvänta mig och hur lång tid kan det ta innan polisen hör av sig?

Lawline svarar

Hej!

Om polisen säger sig ha två vittnen är chansen att dem inleder en förundersökning (utredning av brottet) stor. Jag förstår att det känns frustrerande om det är falska anklagelser, men tyvärr gäller då följande:

Innan förundersökning
Om det finns en misstanke om att en person har begått ett brott, så måste polisen inleda en förundersökning (23 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalk). Endast i undantagsfall får polisen låta bli. Det rör sig här i så fall om brottet misshandel (3 kap. 5 § brottsbalk).

Dina rättigheter
Om du står skäligen misstänkt för skallningen ska polisen meddela dig det (23 kap. 18 § rättegångsbalk). Du har då rätt att ta del av allt som förekommit i förundersökningen för att veta vad som hålls emot dig, rätt till försvarare och att försvararen deltar vid alla förhör (12 § förundersökningskungörelse och 23 kap. 10 § st 4 rättegångsbalk).

Mer information om vilka rättigheter du har under processen hittar du HÄR.

Efter förundersökning
Om du efter en förundersökning kan anses skäligen misstänkt för skallningen kan antingen en åklagare väcka åtal, eller målsägande (personen som blivit skallad). Oavsett om målsägande vill väcka åtal eller inte så har åklagaren en åtalsplikt om hen anser sig ha tillräckliga bevis för att du ska fällas i domstol (20 kap. 6 § rättegångsbalk).

Hur lång tid förundersökningen och åtalet får ta tillsammans beror på hur allvarligt brottet anses. Mellan 6 till 22 månader är dock utgångspunkten. I ditt fall vore det troligt med det först nämnda. Efter det följer en sedvanlig rättsprocess, där åklagaren har bevisbördan för att skallningen ägt rum.

Eventuell påföljd
Den vanligaste påföljden för mildare former av misshandel (så som enstaka slag vid ett tillfälle) leder oftast inte till mer än böter. Det kommer också registreras i belastningsregistret.

Det är ungefär så här det brukar gå till, resten ligger framför allt i åklagare och polis händer. Men jag hoppas du känner att du fick någorlunda svar på din fråga. Hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar!

Sara HillRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo