Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?

FRÅGA
Min kille fick ett återfall och blev hotfull och fysisk mot mig. Han greps av polisen drogpåverkad. Han har åkt in och ut på psyket och han klarar inte av att vara utskriven. Nu är det så att han hotade mig som höggravid med kniv. Och sitter nu häktad. Ett fängelse skulle förstöra honom. Han är ostraffad sedan innan. Men han behöver kontraktsvård för att bli sig själv igen. Vad kan de hela sluta med? Vi vet att han förlorat sitt körkort vid gripandet. Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffvärdet

Det är väldigt svårt för mig att säga något om vad brottet kan sluta med, då jag inte vet vad det för brott han är misstänkt för. Jag sk försöka kort redogöra nedan för vilka brott jag misstänker det kan handla om, och straffskalorna för dessa.

Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken) och om brottet är grovt, exempelvis om hotet förstärkts med en kniv eller liknande, är straffskalan nio månader till 4 år.

Straffskalan för misshandel av normalgrad är fängelse högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken). Om det är en grov misshandel för att gärningen varit livsfarlig eller om han visat särskild hänsynslöshet, är straffskalan lägst 1,5 år och högst 6 år (3 kap. 6§ brottsbalken).

Detta kanske till och med utgör ett led i en upprepad kränkning, och kan då räknas som grov kvinnofridskränkning, och då är straffskalan nio månader till sex år (4 kap. 4a§ brottsbalken).

Om gärningen dessutom skulle kunna räknas som försök till mord/försök till dråp för att han har attackerat dig med kniven och dessutom stuckit dig på vitala delar där det finns risk att du skulle avlida, är straffskalan betydligt högre (3 kap. 1§ brottsbalken).

Var på dessa skalor som just denna händelse hamnar är omöjligt för mig att säga, då jag först inte vet tillräckligt om händelsen och omständigheterna kring det, samt att det är en bedömning som domstolen gör i varje enskilt fall.

Val av påföljd

Bara för att straffvärdet hamnar på fängelsenivå betyder det inte att straffet blir fängelse. Vid valet av påföljd ska rätten ta hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, så som ålder, om den tilltalade drabbats av egen allvarlig kroppsskada, försökt förebygga eller avhjälpa brottet, frivilligt angett sig till polisen (29 kap. 5§ brottsbalken). Det som talar för fängelse i istället huvudsakligen brottets straffvärde (alltså var på skalan man hamnar i det enskilda fallet), brottets art och om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4§ brottsbalken).

Beroende på vilket brott han skulle dömas för, aktualiseras alltså olika typer av påföljder. Är straffvärdet under 2 år för allt, kan man få skyddstillsyn eller även villkorlig dom beroende på vad han döms för. Därutöver är det svårt att få annat än fängelse.

Är det första gången han blir dömd för brott, och om brotten här i grova, skulle jag säga att villkorlig dom förmodligen inte kommer utdömas. Villkorlig dom ska utdömas om det inte finns anledning att anta att gärningspersonen återfaller i brott, vilket också är osannolikt om man har ett drogproblem eller är psykisk instabil. Då är skyddstillsyn mer sannolikt, vilket kan ådömas om man har något typ av behandlingsbehov för både beteendeproblem och missbruksproblem (28 kap. 6a§ brottsbalken). Den kan även förenas med samhällstjänst om personen är lämplig för det.

Sammanfattningsvis

Utan att veta vad personen är misstänkt för, är det svårt för mig att säga vilken påföljd han skulle få. Om han blir dömd för misshandel, olaga hot, eller även i vissa undantagsfall för grova versioner av dessa, kan han få skyddstillsyn med behandlingsplan eller kontraktsvård, om han har något beteendeproblem som kan hjälpas av detta. Men är det grova brott är presumtionen högre för fängelse. Är det dessutom fråga om försök till mord eller dråp skulle jag säga att det nästintill är uteslutet med annan påföljd än fängelse, såvida rättspsykiatrisk vård inte blir aktuellt på grund av en allvarlig psykisk störning. Men återigen är det endast domaren i tingsrätten som besitter denna expertis och kan ge ett fullkomligt svar i den enskilda situationen.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93108)