Vad kan man få för stöd som målsägande?

Hej!! Jag har varit med om en händelse som målsägande där det nu är dags för rättegång men har inte fått någon målsägandebiträde tilldelad, av vad jag förstått så är det åklagaren som för min talan och är min försvarare? Funkar det så eller vad kan jag göra för att ändå kräva en försvarsadvokat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åklagaren företräder målsägande

Jag kan börja med att förklara skillnaden mellan åklagare/försvarsadvokat och vad deras roll under en brottmålsprocess är. 

På ena sidan kan man säga att man har åklagaren och målsägande. Åklagaren representerar både staten och målsägande eftersom åklagarens uppgift är att bevisa, utom rimligt tvivel, att den tilltalade är skyldig till brottet som han eller hon är åtalad för. På andra sidan har vi den tilltalade och hans eller hennes försvarsadvokat. Försvarsadvokatens uppgift är att företräda den tilltalade och tillvarata dennes intressen. 

Därför kan du som målsägande inte "få en försvarsadvokat" eftersom det är endast vad den person som företräder den tilltalade brukar kallas.

Om målsägandebiträde

Däremot, som du redan vet om, kan målsägande i vissa mål få ett målsägandebiträde tillförordnat. Man kan exempelvis få ett målsägandebiträde i mål om sexualbrott och i mål om brott mot liv och hälsa samt i mål om "... annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde" (Lag om målsägandebiträde 1 §). 

Jag skulle gissa att det är genom fenomenet målsägandebiträde som du hört talas om att "man kan kräva en försvarsadvokat" eftersom målsägandebiträdet ofta är en advokat eller en biträdande jurist, som jobbar på en advokatbyrå. 

Finns möjlighet att få stödperson

Eftersom du inte blivit tillförordnad ett målsägandebiträde så har rätten gjort bedömningen att kriterierna i Lag om målsägandebiträde inte är uppfyllda. Om du skulle vilja få stöd i domstolsprocessen på annat håll så skulle jag uppmana dig att kolla upp möjligheten att få en stödperson från en ideell förening, exempelvis Brottsofferjouren.

Hoppas att detta hjälper dig!

Vänligen,   

Isaac JurisRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo