Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?

2020-11-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag sålde nya inplastade hörlurar på tradera till en privatperson. Han påstår att hörlurarna inte fungerade när han öppnat dom och vill skicka tillbaka dom till mig på min bekostnad och få pengarna tillbaka. Vad är det som gäller här? Måste jag betala tillbaka pengarna och stå för returfrakten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

jag tänker besvara din fråga genom att redogöra för vilka skyldigheter du har som säljare vid fel i den varan som du sålt.

i mitt svar utgår jag från att det faktiskt är fel i varan.

Din fråga regleras i köplagen (köpl)

Vad kan köparen kräva vid fel i vara?

Inledningsvis bör sägas att köp mellan privatpersoner präglas av avtalsfriheten (jfr 3 § köpL), dvs att ni är fria att komma överens hur ni vill lösa situationen.

För att det verkligen ska utgöra fel i vara får felet inte bero på köparen, denne har till uppgift att visa att felet inte beror på honom (30 § köpL).

Om det är fel i vara får köparen kräva en rad påföljder, den påföljd som denne köparen gör gällande är hävning ( jfr 39 § köpL). För att få häva ett köp krävs att av avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. avhjälpande kan bestå i att åtar dig att reparer produkten eller annars vidta en åtgärd som löser problemet. Omleverans är att köparen får en ny vara.

Vidare krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du insett detta. Det får ställas nämligen klart att om ett par hörlurar inte fungera så är felet av väsentlig betydelse. (39 § 1 st köpl).

Slutligen kan köparen också kräva skadestånd (40 § köpl), sådant skadestånd kan vara att betala för returfrakt (en merkostnad pga felet). Förutsättningarna för skadestånd är att det krävs att felet är inom din kontrollsfär, innebär att ett hinder utanför säljarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det vill säga om det förelåg ett hinder av ovan nämnda beskaffenhet föreligger så behöver du inte betala något skadestånd.

Slutsats

Köparen har en legal rätt att kräva att du betalar returfrakt och betalar tillbaka under de förutsättningar som jag redogjort för ovan. Ni är även fria att komma överens hur ni vill lösa situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1336)
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel

Alla besvarade frågor (91196)