FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/07/2018

Vad kan köparen göra när felaktiga uppgifter har lämnats före ett köp av en bostadsrätt?

Hej och tack för möjligheten att ställa frågor till er!

Min son köpte ett bostadsrättsradhus i Åkersberga där mäklaren muntligen informerade att TV, internet samt även värme ingick i månadsavgiften till bostadsrättsföreningen. Det framgick även av det prospekt mäklaren presenterade.

Efter köper visar det sig att varken TV, inernet eller värme ingår i avgiften. Vi bedömmer därför att köpet genomfördes på felaktiga grunder och osant intygande!

Hur går vi tillväga för att få upprättelse?

Tackar på förhand

Lawline svarar

Hej, vad kul att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Först och främst ska nämnas att en bostadsrätt är lös egendom och därför är köplagen tillämplig i ert fall. Här hittar ni den.

Ett fel kan anses finnas i bostadsrätten

Om säljaren eller mäklaren har lämnat uppgifter i samband med marknadsföringen som inte överensstämmer med bostadsrätten och det kan antas ha inverkat på din sons beslut att köpa bostadsrätten anses ett fel föreligga. I ert fall har det både skriftligt och muntligt framkommit att TV, Internet och värme ingår i månadsavgiften. Detta har senare visat sig inte stämma överens med verkligheten. Att dessa uppgifter måste ha inverkat på din sons val att ingå avtal betyder inte att de ska ha varit direkt avgörande. Det är tillräckligt att de har gett din son god anledning att förvänta sig att TV, Internet och värme ingick i avgiften. I ert fall är uppgifterna konkreta, har lämnats både genom prospekt och muntligen av mäklaren samt är rimliga. Min bedömning är därför att uppgifterna kan anses ha inverkat på din sons köp. Jag håller alltså med er om att det finns ett fel i köpet. (se 18 § köplagen)

Vem ansvarar - säljaren eller mäklaren?

Säljaren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas till mäklaren är korrekta. Om mäklaren inte anser att uppgifterna är helt orimliga så har denne ingen undersökningsplikt. Dessutom, så länge din son inte har fått några indikationer på att uppgifterna inte stämmer borde inte heller han haft någon skyldighet att undersöka om kostnaderna verkligen ingår i månadsavgiften. I och med att mäklaren även muntligen sagt att så är fallet, anser jag att din son ska ha kunnat förutsätta att prospektets uppgifter var korrekta. Skulle det vara så att det är mäklaren som skrivit fel, kan ni utkräva ansvar från denne. Är det istället säljaren som lämnat felaktiga uppgifter till mäklaren, är det säljaren som är ansvarig.

Vad ska ni göra?

I detta fall gäller det alltså att ta reda på var i ledet felet har begåtts. Min rekommendation är att din son hör av sig till den mäklare som förmedlade köpet och förklarar situationen. Denne kommer då med största sannolikhet att ta kontakt med säljaren. Med hjälp av mäklaren (och eventuellt Mäklarsamfundet) kan ni komma fram till en förlikning och slipper på så sätt ta ärendet till domstol. En stämning i domstol bör ses som en allra sista utväg. Jag anser att ett avdrag på köpeskillingen är en lämplig påföljd att kräva vid en förlikning i en sådan här situation.

Visar det sig vara mäklaren som gjort fel kan det innebära att denne har åsidosatt sina skyldigheter som mäklare. Har detta åsidosättande skett på grund av oaktsamhet eller med uppsåt kan din son kräva denne på skadestånd. Om din son vill kräva skadestånd från mäklaren ska han se till att underrätta mäklaren om det så snabbt som möjligt för att inte gå miste om den möjligheten. (se 25 och 26 §§ fastighetsmäklarlagen, här)

Hoppas ni har fått svar på er fråga! Att köpa bostad är en av de största affärer en privatperson gör så det är viktigt att det blir rätt. Jag vill därför verkligen råda er till att ta hjälp av Lawline Juristbyrå i det fall ni vill ha mer kvalificerad hjälp av en erfaren jurist.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”