Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?

2020-05-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Det är en kameraman (i Norge) som vi har skrivit kontrakt med för att han skulle ta bilder och video på vår bröllopsdag. Han har fått pengar och lovade att vi skulle få bilderna inom kort. Det har gått snart två år och han har aldrig återkommit med något efteråt. Efter många meddelande o samtal svarade han att han hade tappat bort bilderna men att han hittade de samt att vi skulle få bilderna inom kort. Återigen har han inte hört av sig något. Vad skulle ni tipsa mig att jag kan göra? Vem kan jag vända mig till?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er med er fråga till Lawline.

Vad tråkigt att ni aldrig fick bilderna från en så speciell dag. Vi ska titta på hur det ser ut lagligt.

Konsumentregler gäller

Du och din fru/man ingick ett avtal med kameramannen om framställning och leverans av bilder från ert bröllop. Jag uppfattar att kameramannen är en professionell fotograf och då har han agerat som näringsidkare och ni som köpare som konsument.

Vilket lands lag som gäller beror på vad ni har kommit överens om

Fotografen är norsk, vilket gör att det inte är glasklart vilket lands lag vi ska använda. Reglerna finns i den internationella privaträtten för EU-länder. Norge är dock inte med i EU, men har anslutit sig till regleringen genom Luganokonventionen. Vi ska nu klargöra a) vilken domstol som är behörig för en eventuell tvist b) vilket lands lag som ska gälla c) om en eventuell dom är giltig i Sverige.

a) En svensk domstol är behörig (artikel 17 första stycket punkt c och artikel 18 första stycket Bryssel 1a-konventionen). Er närmaste domstol kan döma i en tvist (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Vid en konsumenttvist finns det dock andra mekanismer som kan vara mer kostnadseffektiva än en domstolsprocess.

b) Det kan vara så att ni har avtalat om att ett visst lands lag ska gälla. Det får ni göra inom er avtalsfrihet. Om ni inte har gjort det ska svensk lag gälla (artikel 6 första stycket Rom I-förordningen). Alltså ska svensk rätt förmodligen användas, se mer nedan. Om ni har kommit överens om något annat kan ni gärna ställa en ny fråga, så tar vi det därifrån.

c) En svensk dom går naturligtvis att verkställa i Sverige. Detsamma gäller även i Norge (1 § lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område).

Svensk konsumenträtt gäller

Alltså kan vi utgå från svensk rätt, i ert fall konsumenträtt. Här blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL).

Säljaren har begått kontraktsbrott

Ni och köparen har ingått avtal och köparen har fått betalt. Trots detta har inga bilder kommit. Säljaren ska överlämna varan enligt avtalet eller, om ni inte kom överens om något, utan onödigt dröjsmål och inom 30 dagar efter att ni ingick avtalet (5 § första stycket KKöpL).

Ni skriver att han skulle ge dem "inom kort". Det får vägas mot hur många timmar han arbetade, hur stort bröllopet var och hur många scener som skulle fotograferas. Ni uppger att det var två år sedan, vilket utan tvekan får ses som ett avtalsbrott.

Då befinner sig säljaren i dröjsmål med bilderna (9 § KKöpL) och begår därmed avtalsbrott; han håller sig inte till avtalet. Då har ni som köpare rätt till att (10 § KKöpL):

1.Hålla inne betalningen (11 § KKöpL
2.Kräva att säljaren fullgör köpet (12 § KKöpL)
3.Häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse (13 § KKöpL)
4.Kräva skadestånd (14 § KKöpL)I ert fall är nummer 2 samt eventuellt 3 och 4 aktuella. Det verkar på er som att ni gärna vill ha bröllopsbilderna, så det vore det aktuellt att kräva att säljaren fullgör köpet (12 § första stycket KKöpL). Lagen kräver att ni framställer ert krav på bilderna inom rimlig tid. Bröllopet stod tydligen för två år sedan. För att kunna kräva ut bilderna krävs det att ni inte väntade två år på att få dem, utan att ni har haft kontakt fram och tillbaka om bilderna. Det uppfattar jag det som att ni har haft. Ni har också rätt till att häva köpet, eftersom säljaren har fått tid på sig men ingenting har hänt (13 § KKöpL).

Skriv ett kravbrev

Ni skriver att ni redan har samtalat och sms:at, vilket kan fungera som ett krav på fullgörelse i praktiken. Jag skulle ändå råda er att skriva ett formellt kravbrev via e-mail. Här är en idé på hur man kan skriva ett kravbrev. Det är viktigt att ni framför det skriftligt. Ange en dag inom förslagsvis 14 dagar då ni ska ha bilderna i handen eller i mailinkorgen.

Vidare eventuella steg

Om det inte fungerar kan det vara bra att få rådgivning av en jurist. Det kan gärna våra jurister på Lawline hjälpa er med. Ni kan också vända er till en konsumentbyrå.

Om fotografen inte går med på att ge er bilderna trots allt kan ni anmäla företaget till allmänna reklamationsnämnden alternativt stämma fotografen i svensk domstol.

Sammanfattning

I den här internationella tvisten kan ni använda svensk lag. Säljaren befinner sig i dröjsmål med bilderna. Då har ni rätt till att kräva bilderna alternativt att häva köpet. Förhoppningsvis hjälper det med att skicka ett kravbrev. Annars råder jag enligt ovan er att ta kontakt med en jurist och/eller en konsumentbyrå för vidare hjälp.

Jag hoppas innerligt att ni får bilderna till slut!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1136)
2021-01-27 Har man rätt att få tillbaka pengarna vid fel i vara?
2021-01-26 Hur sent kan ett företag komma med fakturan?
2021-01-25 Reklamation vid felaktig vara
2021-01-25 Garanti vid fel i vara

Alla besvarade frågor (88513)