FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut04/09/2018

Vad kan jag ha rätt till om den tjänande fastigheten åsidosätter sina skyldigheter?

Fyra villaägare har en gemensam bevattningsanläggning med avtalservitut. På den tjänande fastigheten finns brunnen och eldriften till densamma tas från samma fastighet. Ägaren till den tjänande fastigheten har brutit strömmen till bevattningsanläggningen varför ingen av servitutägarna kan använda anläggningen. Får man göra så? Vad kan vi övriga härskande fastigehetsägare göra åt saken? Den tjänande fastighetsägaren är oresonlig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det framgår i servitutsupplåtelsen att den tjänande fastigheten ska ombesörja elektriciteten till bevattningsanläggningen. Dvs. att personen inte håller vad hen enligt servitutsupplåtelsen har bundit sig till. Anledningen till att jag utgår från det är: om det inte skulle framgå så har den tjänande fastigheten inte åsidosatt någon skyldighet enligt avtalet (servitutsupplåtelsen) när denne stänger av elektriciteten, och således är det inte fråga om ett avtalsbrott. I nästa stycke går jag igenom de relevanta regler i Jordabalken kap. 14 (JB) som ni kan tänkas ha nytta av.

I och med att den tjänande fastigheten har brutit försörjningen av elektricitet så har denne åsidosatt sin skyldighet enligt servitutsupplåtelsen. Ni har därmed blivit hindrad från att använda bevattninganläggningen. Då ska den tjänande fastigheten enligt 14 kap. 7 § JB återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts (dvs. Förse bevattningsanläggningen med elektricitet igen) och även ersätta skada. Och om den tjänande fastigheten inte förser bevattningsanläggningen med elektricitet, efter en skälig tid från det att ni påtalat detta, så har ni rätt att häva servitutet och även erhålla ersättning för skada som detta vållat för er. En förutsättning för detta är dock att det är av väsentlig betydelse för er som härskande fastigheter (14 kap. 8 § JB). Jag anser att det borde vara det eftersom ni har inte kunnat utnyttja ert servitut överhuvudtaget i och med att elektriciteten har varit avstängd.

Om ni har vidare funderingar angående servitut så rekommenderar jag er att ta kontakt med Lantmäteriet. Ni hittar deras hemsida med kontaktuppgifter här.

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”