FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen25/08/2018

Vad kan jag kräva av en köpare som gjort en felinstallation?

https://lagen.nu/1990:932#P1S1Anser att installation av linor som styr robotgräsklippare delvis är felaktigt gjord. Detta innebär att klipparen får gå uppe på kullerstenar ett tiotal meter vid varje insats vilket innebär skador på klipparen.

Vart vänder jag mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar utgår jag ifrån att du har köpt robotgräsklipparen av en näringsidkare och således inte av en privatperson, således blir Konsumentköplagen tillämplig och inte Köplagen (se 1 § KköpL). I mitt svar utgår jag också ifrån att köparen har hjälpt er med installationen av gräsklipparen och att Konsumenttjänstlagen inte blir tillämplig (se 2 § p. 2 KtjL).

Är varan att anse som felaktig?
Kvalitén på gräsklipparen är det visserligen inget fel på, däremot är det fel på installationen vilken har biståtts av säljaren varför man därför kan argumentera för att gräsklipparen är felaktig. Nog kan man argumentera för att gräsklipparen avviker från vad du som köparen med fog kan förutsätta (jfr 16 § 3 st p. 3) då syftet med en gräsklippare är att den ska klippa gräs och inget annat.

Säljaren ansvarar för fel som funnits vid varans avlämnande, även om de visar sig först senare (se 20 § och 20 a § KKöpL).

Hur ska du som köparen gå tillväga?
Till att börja med måste du meddela säljaren att gräsklipparen är felaktig. Reklamation ska ske inom skälig tid vilket enligt lag är inom två månader från det att köparen upptäckte felet (23 § KKöpL). Kontakta därför säljaren per omgående och meddela att klipparen är felinstallerad.

Du som köpare har rätt att kräva avhjälpande eller omleverans av gräsklipparen (26 § KKöpL). Avhjälpande innebär att säljaren ska rätta till felet och på så viss installera linorna så att gräsklipparen inte kommer upp på kullerstenen samt reparera skärbladen om de har gått sönder som en följd av felinstallationen. Omleverans innebär att säljaren ska ge dig en helt ny gräsklippare.

Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid kan du kräva prisavdrag alternativt hävning (28 § och 29 § KköpL). Den sistnämnda kan enbart krävas om felet är av väsentlig betydelse. I ditt fall bedömer jag att felinstallationen är av väsentlig betydelse.

Du ska vara medveten om att säljaren har rätt att vidta avhjälpande och omleverans istället för hävning och prisavdrag i det fall att du "enbart" kräver de åtgärderna (27 § KköpL).

Om du har fått skador på kullerstenen är säljaren skyldig att ersätta dessa kostnader som det medför att reparera eller byta de (30 § KköpL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?