Vad kan jag göra om säljaren skrev fel årsmodell på bilen?

2019-07-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej köpte en bil på annons där säljaren nämnde årtalet fel på bilen vad kan jag göra som köpare? Bilen är 2010 årsm säljaren skrev 2011?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det finns olika regler beroende på om du har köpt bilen av en privatperson eller av ett företag. I din fråga framgår det inte vem säljaren var, så därför kommer jag att beskriva vad som gäller i båda fallen.

Om du har köpt bilen av en privatperson gäller köplagen (KöpL).

Om du har köpt bilen av ett företag gäller konsumentköplagen (KköpL), förutsatt att du har köpt bilen för att använda den privat. Om du har köpt bilen för att använda den som företagsbil eller liknande gäller inte konsumentköplagen, utan istället köplagen.

Det är skillnad på årsmodell och modellår

Till att börja med vill jag beskriva skillnaden mellan en bils årsmodell och bilens modellår, som är två olika saker.

- Årsmodellen anger vilket år bilen tillverkades.

- Modellåret står för en viss design av bilmodellen.

Det innebär att en bil kan vara av årsmodell 2010 och modellår 2011 samtidigt. Då har bilen helt enkelt tillverkats år 2010 i biltillverkarens design för år 2011.

Det är alltså möjligt att säljaren inte har gjort något fel om detta stämmer hos den bil som du har köpt.

Det kan däremot anses vara fel på bilen om säljaren har påstått något som inte stämmer:

- Situation 1: Fel årsmodell - Säljaren skrev eller sa att bilen är av årsmodell 2011, fast den egentligen är av årsmodell 2010.

- Situation 2: Fel modellår - Säljaren skrev eller sa att bilen är av modellår 2011, fast den egentligen är av modellår 2010.

Jag kommer nu att beskriva vad som gäller om någon av situationerna ovanför stämmer med ditt fall. Som jag nämnde tidigare ser reglerna lite olika ut beroende på vem du har köpt bilen av.

Om du köpte bilen av en privatperson

Kom ihåg att detta också gäller om du köpte bilen av ett företag i din arbetsroll, för att till exempel använda den som företagsbil.

Fel på bilen om årsmodellen/modellåret inte stämmer

Det är fel på bilen om säljaren skrev eller sa fel årsmodell/modellår till dig.

Det beror på att säljaren har ett marknadsföringsansvar. Om säljaren innan köpet skrev eller sa fel årsmodell/modellår i sin marknadsföring är det fel på bilen, förutsatt att den felaktiga informationen påverkade ditt köp (18 § första stycket KöpL). Med marknadsföring menar jag till exempel en Blocket-annons där säljaren har skrivit in bilens årsmodell/modellår.

Det är också fel på bilen om säljaren skrev eller sa fel årsmodell/modellår vid köpet, alltså när ni ingick avtalet. Det beror på att uppgiften om årsmodell/modellår är en del av ert köpavtal, oavsett om den var skriftlig eller muntlig. Bilen inte får skilja sig åt från vad ni avtalade (17 § första och tredje stycket KöpL).

Felet ska ha funnits vid köpet

Felet ska ha funnits när du köpte bilen (21 § första stycket och 13 § första stycket KöpL). Bilens årsmodell/modellår har förstås inte förändrats sedan den tillverkades, så det bör inte vara några problem.

Du kan inte klaga på bilen om du misstänkte felet

Om du redan vid köpet misstänkte eller visste att bilen hade fel årsmodell/modellår har du inte rätt att påtala felet (20 § första stycket KöpL).

Du behöver reklamera felet så snart du kan

Du behöver reklamera bilen till säljaren så fort som möjligt, antingen skriftligt eller muntligt (32 § KöpL). Annars förlorar du rätten att kräva att säljaren ansvarar för felet.

Du kan troligen få ett prisavdrag för felet på bilen

Enligt lag har du i första hand rätt till reparation av felet eller rätt att få en bil av rätt årsmodell/modellår istället (34 § första och andra stycket KöpL). Reparation är inte möjligt, eftersom bilens årsmodell/modellår inte går att förändra. Om säljaren var privatperson är det inte heller troligt att hen har en bil med rätt årsmodell/modellår att ersätta dig med.

I ditt fall lär det därför bli aktuellt med ett prisavdrag på bilen som du har köpt (37 § första stycket KöpL). Prisavdraget ska motsvara värdeskillnaden mellan en bil av årsmodell/modellår 2011 och en bil av årsmodell/modellår 2010 (38 § KöpL). Det är värdet vid tidpunkten för köpet som gäller.

I undantagsfall går det att häva ett köp istället, alltså bryta avtalet (39 § KöpL). Vid en hävning får säljaren tillbaka bilen och du tillbaka pengarna. Jag kan inte bedöma om det är möjligt i ditt fall. Antagligen är felet inte tillräckligt allvarligt för en hävning.

Om du köpte bilen av ett företag för privat användning

I det här fallet räknas du som konsument, vilket stärker dina rättigheter.

Fel på bilen om årsmodellen/modellåret inte stämmer

Även vid ett konsumentköp har säljaren ett marknadsföringsansvar. Om säljaren innan köpet skrev eller sa fel årsmodell/modellår i sin marknadsföring är det alltså fel på bilen, förutsatt att informationen påverkade ditt köp (19 § första och tredje stycket KköpL).

Detsamma gäller om säljaren skrev eller sa fel årsmodell/modellår vid köpet, eftersom bilen inte får skilja sig åt från vad ni avtalade (16 § första stycket och tredje stycket, första punkten KköpL).

Felet ska ha funnits vid köpet

Precis som innan ska felet ha funnits när du köpte bilen (20 § första stycket KköpL), vilket det förstås gjorde – årsmodellen/modellåret har ju inte förändrats.

Du behöver reklamera felet så snart du kan

Liksom i det förra fallet behöver du reklamera bilen till säljaren så fort som möjligt, för att inte förlora rätten att kräva att säljaren ansvarar för felet (23 § första stycket KköpL). Gör det skriftligt eller muntligt.

Du kan troligen få en ersättningsbil eller prisavdrag för felet

I första hand har du rätt till reparation av felet eller rätt att få en bil av rätt årsmodell/modellår istället (26 § KköpL). Reparation av årsmodellen/modellåret är förstås inte möjligt, men kanske kan företaget erbjuda dig en "felfri" bil istället.

I andra hand kan du kräva prisavdrag, precis som i det förra fallet (28 § första stycket KköpL). Liksom då ska prisavdraget motsvara värdeskillnaden mellan en bil av årsmodell/modellår 2011 respektive en bil av årsmodell/modellår 2010, vid tidpunkten för köpet.

Som konsument har du kanske bättre chanser till att få häva köpet om du vill, jämfört med det förra fallet (29 § KköpL). Det finns dock inga garantier.

Du har bevisbördan för att det är fel på bilen

Det är viktigt att veta att du har bevisbördan för att det är fel på bilen. Det innebär att du behöver kunna bevisa att du har rätt, om säljaren inte håller med om felet.

Med tanke på vad jag redan har gått igenom bör du kunna bevisa följande:

- Att bilens årsmodell/modellår är 2010.

- Att säljaren skrev eller sa att bilens årsmodell/modellår är 2011, antingen innan köpet eller vid köpet.

Om du väljer att stödja felet på vad säljaren skrev eller sa innan köpet behöver du också kunna bevisa att den felaktiga årsmodellen/modellåret påverkade ditt köp (18 § KöpL eller 19 § KköpL).

Det är säkrast med skriftliga bevis

Skriftliga bevis är bäst, eftersom det är svårt att bevisa vad någon har sagt muntligt.

Om du har sparat säljarens eventuella annons är den ett viktigt bevis för vilken årsmodell/modellår som säljaren angivit. Detsamma gäller om ni har haft skriftliga samtal via SMS eller liknande och diskuterat årsmodellen/modellåret där.

I båda fallen kan du ha rätt till skadestånd

Om du har fått utgifter på grund av att felet på bilen kan du eventuellt ha rätt till skadestånd från säljaren (40 § första stycket KöpL eller 30 § första stycket KköpL).

Vad du kan göra som köpare

Sammanfattningsvis finns det flera saker du kan göra, om det är fel årsmodell/modellår på bilen.

Jag vill börja med att rekommendera dig att samla ihop bevis för din sak. Se om du kan hitta något skriftligt bevis på att säljaren gav dig fel information om bilens årsmodell/modellår.

Jag vill också råda dig att kontakta en konsumentvägledningstjänst för att få mer stöd i vad du kan göra – oavsett om du köpte bilen av en privatperson eller ett företag. Till exempel kan du vända dig till Hallå Konsument .

Så snart du kan bör du också kontakta säljaren och reklamera felet. Berätta att bilen har fel årsmodell/modellår och att du därför anser att det är fel på bilen. Förhoppningsvis går säljaren dig till mötes och erbjuder dig kompensation, till exempel i form av ett prisavdrag.

Om du får problem när du kontaktar säljaren bör du ta mer hjälp. I värsta fall kan du hamna i en tvist med hen. Som konsument kan du då vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten avgjord utan kostnad. Om tvisten däremot går till domstol kan det bli väldigt dyrt. Då bör du överväga hur viktigt felet på bilen är för dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att kontakta oss på Lawline för mer rådgivning – du kan skicka in en ny fråga, ringa till vår telefonrådgivning eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Lycka till med allt!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1144)
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp
2020-05-21 Kan en näringsidkare vara konsument?

Alla besvarade frågor (80290)