Vad kan jag göra om säljaren inte kan eller vill avhjälpa felet?

Fel miltal i bilens varudeklaration, bilen köpt 11/1, 12/1 påpekade vatten läckage som de åtgärdade men bilen var på verkstad i 8 dgr, nu startar den inte men företaget åtgärdar inte felet. Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en bil av en bilfirma, att denna (bilen) nu inte startar men att bilfirman inte vill åtgärda felet och att du därför undrar vad du kan göra.


Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du har köpt bilen av en annan privatperson, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.


Fel i vara och inledande om de felpåföljder köparen kan göra gällande

Om bilens kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med ert avtal, är den inte avtalsenlig. Om bilen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (16 § KköpL). Är varan felaktig, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket KköpL).


Närmare om avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans (26 § KköpL). Avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera bilen, medan omleverans i stället innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara.


Närmare om prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För att köparen ska få häva köpet krävs dock dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Detta innebär att en helhetsbedömning måste göras, varvid bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom övriga påföljder beaktas.


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är alltså att eftersom den bil du har köpt inte startar, stämmer bilens kvalitet sannolikt inte heller överens med ert avtal och är i så fall därför också behäftad med ett konkret fel. Om bilen är behäftad med ett konkret fel är bilfirman också – precis som du är inne på – skyldig att åtgärda felet (företa avhjälpande).


Om bilfirman inte kan eller vill åtgärda felet

Är bilfirman skyldig att företa avhjälpande, men inte kan eller vill åtgärda felet, kan du ha rätt att vända dig till en annan verkstad för att få bilen lagad (22 § KköpL). I så fall får du först själv stå för reparationskostnaderna hos den nya verkstaden och därefter begära att få ersättning för dessa av bilfirman som sålde bilen. Den ersättning du begär får dock inte vara oskäligt hög eller täckas genom att du erhåller prisavdrag (28 § KköpL). Det bör dock observeras att det är du som kommer behöva kunna visa att du först gett bilfirman som du köpte bilen av en möjlighet att åtgärda felet, men att den sagt nej eller inte svarat dig. Det är därför viktigt att du har material som kan styrka detta – såsom mejlkorrespondens mellan dig och bilfirman.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo