Vad kan jag göra om säljaren inte levererar varan?

2019-02-27 i Köplagen
FRÅGA
Avtal mellan säljare och köpare via ett köp på blocket.seGick in på blocket hittade en släpvagn jag var intresserad av. Skrev ner till säljaren och ville köpa. Vi diskuterade fram ett pris vi var överens om och fick en tid och plats att hämta den. Betalningen skulle ske via swisch var tanken. Sedan får jag ett mail av säljaren att han sålt släpet och jag inte behövde komma alls. Avtalsbrott? Vad gäller? Vad kan jag göra? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett köp är som du mycket riktigt själv skriver ett avtal. Kring avtal finns mycket reglerat. Kommer man fram till att ni träffat ett bindande avtal så ska det gälla – pacta sunt servanda. Då finns det en del påföljder som kan aktualiseras. Om inte så säger det sig självt att ni inte förbundit er till någonting och att ingen av er behöver prestera något.

Jag kommer först att utreda om ni ingått ett bindande avtal. Därefter konsekvenserna av vad jag kommer fram till vad gäller bundenheten. I slutet sammanfattar jag mitt svar kort och koncist.

Har ni ingått ett bindande avtal?

I avtalslagen framgår att för att träffa ett bindande avtal krävs anbud och accept (1 kap. 1 § avtalslagen). Din fråga får därför analyseras mot den bakgrunden. Du nämner att du och säljaren skrivit till varandra. Du har sagt till säljaren att du vill köpa släpvagnen. Eftersom säljaren lagt upp den på blocket och diskuterat ett pris med dig finns även en tydlig vilja att sälja.

Har ni givit tydliga anbud och accepter så har ni ett bindande avtal. Det kan vara att en av er skrivit att ni säljer eller köper släpvagnen för x kronor och den andra svarat att den går med på det. Om inte så har du kanske nämnt att du vill köpa släpvagnen för x kronor och säljaren har svarat med att bestämma en plats för hämtandet. Dvs. att ni agerat som om ni haft ett avtal eller kommit så långt i förhandlingarna att du på god grund trott att ni haft ett avtal.

Avtal kan även ingås genom någon av de senare tillvägagångssätten. Det kallas att avtal ingås genom konkludent handlande eller passivitet. Det låter troligare att ni ingått ett avtal genom passivitet. Om en av parterna inte vill ingå ett avtal blir den vid en tidpunkt skyldig att säga att den inte vill. Den tidpunkten är när parterna kommit överens om viktiga delar i ett avtal. I ert fall är priset en sådan viktig del. Även var och när släpvagnen ska hämtas är en viktig del. En annan viktig aspekt är att den som egentligen inte vill sälja men ändå förhandlar vidare inser att den andra kan tro att ett avtal ingåtts.

Jag tycker på din beskrivning absolut det låter som om ni ingått ett avtal om köp av släpvagn. Troligen redan enligt vanliga anbud-accept-metoden. Om inte så i alla fall genom passivitet från säljaren. Har ni kommit så långt som att bestämma pris och tid samt plats för avhämtande så ska det väldigt mycket till för att ett bindande avtal inte ska anses ha kommit till stånd.

Vad medför ett bindande avtal?

I er situation medför ett bindande avtal att säljaren måste prestera det avtalet säger, dvs. du ska få köpa släpvagnen för det avtalade priset. Du nämner också att ni bestämt tid och plats för avhämtande. Det blir då också del av avtalet och säljaren måste sälja släpvagnen där och då. Du nämner inte vem du ingått avtalet med eller vad för sorts släpvagn det rör sig om. Antingen kan du ha ingått ett avtal med ett företag eller en privatperson. Om det rör sig om ett företag kan de ha en likadan släpvagn som de kan sälja och då uppstår inga problem. Om det istället är en privatperson är det troligare att han eller hon bara har en släpvagn att sälja. Och om den redan är såld så blir det problem. Dessutom har ni nog avtalat om att köpa just den släpvagnen eftersom den lades upp på blocket.

Avtal om köp regleras av köplagen eller konsumentköplagen. Skillnaden är vem som säljer och köper. Om ett företag säljer till en privatperson regleras köpet av konsumentköplagen, annars köplagen (4 § köplagen och 1 § konsumentköplagen). I och med att du köpte släpvagnen på blocket tror jag att du köpt det av en privatperson. Då är det köplagen som styr. Om inte så har du ändå bara starkare rättigheter.

Det som kommer hända i ditt fall är att säljaren inte kommer kunna överlämna släpvagnen. Det kallar köplagen för dröjsmål (22 § köplagen). Påföljden vid dröjsmål är att du som köpare antingen kan kräva att få köpa släpvagnen eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd (22 § köplagen).

Hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse

Du har som sagt rätt att hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Det gäller dock inte om det för säljaren föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna (23 § köplagen). Att säljaren inte har kvar släpvagnen är ett sådant hinder. Orsaken till hindret, dvs. att säljaren sålt till annan, spelar ingen roll. Det avgörande är att säljaren inte kan få tillbaka det, vilket i din situation nog inte går. Det är alltså inte troligt att du kan kräva fullgörelse.

Häva köpet och kräva skadestånd

Du får häva köpet på grund av dröjsmålet (25 § köplagen). Du har då rätt till skadestånd (27 § köplagen). Det viktiga är att du meddelar säljaren inom rimlig tid att du vill häva köpet. Annars kan du förlora den rätten (29 § köplagen). Tiden det tar för dig att ta reda på dina rättigheter ska räknas som rimlig tid. Häver du köpet behöver du inte betala för släpvagnen.

Vad skadeståndet ska ligga på för belopp är knepigt att räkna ut. Det är särskilt svårt för mig då jag saknar viktiga detaljer. Lagen säger att man kan få skadestånd för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och andra direkta eller indirekta skador (67 § köplagen). Det rör sig om ekonomisk skada som måste gå att kvantifiera, dvs. räkna ut. Allmänna skadeståndsrättsliga principen säger att man inte kan få mer än vad man lidit för skada. Dvs. har någonting värt 100 kronor totalförstörts så kan du få maximalt 100 kronor i skadestånd. Jag vet som sagt inte hur det här har påverkat dig.

Vad som dock kan sägas är att om du köper en ny släpvagn så kan säljaren bli tvungen att betala en eventuell prisskillnad som skadestånd. Det under förutsättning att täckningsköpet skett med omsorg och inom rimlig tid (68 § köplagen). Dvs. du kan inte köpa ett alldeles för dyrt släp. Du måste söka ett likadant släp och försöka hitta en säljare som säljer det till ett rimligt pris. Det gäller även om du inte gör ett täckningsköp (69 § köplagen).

Lider du en ekonomisk skada är det viktigt att du gör vad du kan för att minska den (70 § köplagen). Du kan alltså inte strunta i att skadan blir onödigt stor bara för att säljaren kan bli tvungen att ersätta den. Då kan skadeståndet sättas ned (70 § köplagen).

Sammanfattningsvis är det mycket troligt att ni har ingått ett bindande avtal. Då kan du enligt köplagen antingen kräva att köpet fullgörs eller häva köpet och kräva skadestånd. Du kan i detta fall dock inte kräva fullgörelse då säljaren nog sålt vidare släpet och därför möter ett hinder i att lämna släpvagnen till dig. Häver du köpet behöver du inte betala. Kräver du skadestånd kan du få ersättning för ekonomisk skada. Det är svårt för mig att veta vad du lider för skada. Men du kan få skadestånd för prisskillnaden vad en liknande släpvagn skulle kosta att köpa. Du behöver inom en rimlig tid meddela säljaren att du vill häva och ha skadestånd.

I praktiken blir det så att du kan rikta dina krav mot säljaren. Om denna vägrar kommer du bli tvungen att stämma personen i domstol. Det är en omfattande process där du kommer behöva hjälp. Går det så långt kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig med det. Det kan du göra här: https://www.lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1028)
2019-08-25 Vad gäller när jag upptäcker fel i varan efter köpet?
2019-08-23 Vad gäller om fel i varan visar sig efter köpet?
2019-08-22 Vad gäller när man sålt en vara i befintligt skick?
2019-08-21 Varan överensstämmer inte med avtalet, nu får jag inte tag på säljaren. Vad gäller, och vad gör jag?

Alla besvarade frågor (72228)