FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/10/2017

Vad kan jag göra om säljaren inte levererar rätt vara inom skälig tid?

Hej, jag köpte ett par skor på blocket. Jag frågade om det var storlek 9,5 UK. Och han sa "det stämmer bra". Jag betalade genom swish och sen uppgav det sen att skorna var i storlek 10.5 UK. Den dispotiva lagen gäller väl innan något annst är bevisat? Jag känner mig lurad. Ska jag anmäla för bedrägeri och hur ska jag gå till vida om han inte betalar summan tillbaka?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns två sätt att se på händelsen. Det ena är från ett straffrättsligt perspektiv och det andra ur ett civilrättsligt perspektiv. Eftersom ni är två privatpersoner gäller bland annat köplagen (1 § köplagen). När en levererad vara inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller säljarens utfästelse (bekräftelse på att det är storlek 10.5) föreligger ett fel i varan (17 § köplagen). För fel i vara ska du meddela säljaren om felet inom skälig tid, så tidigt som möjligt med andra ord. Jag förstår att du känner dig lurad men eftersom händelsen skett i köprättsliga sammanhang och inte handlar om en sådan typisk bedrägerihandling, ska vi se till vilka påföljder som du kan kräva av säljaren enligt köplagen. Du kan kräva omleverans enligt 34 § köplagen. Om säljaren inte levererar rätt skor inom skälig tid får du häva köpet enligt 39 §. Om säljaren inte levererat inom en månad torde tiden för omleverans ha utgått och du således fått rätt till hävning av köpet. Vid hävning ska samtliga avtalsprestationer gå åter, dvs. det du betalat ska tillbaka till dig och det du fått av säljaren ska tillbaka till honom. Kom ihåg att säljaren har rätt att leverera en ny vara och att det är först när säljaren inte lämnat en ny vara inom skälig tid som du har möjlighet att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Du har rätt att köpa en likadan vara någon annanstans om säljaren inte levererar en ny vara inom skälig tid. Om den är dyrare får du som huvudregel begära prisavdrag. Prisavdrag gäller emellertid inte vid köp av begagnade varor på blocket (37 § köplagen).

Skadestånd enligt svensk rätt har främst en reparativ funktion. Den allmänna skadeståndsrättsliga principen är att den skadelidande ska få full ersättning för skadan och i den mån det går försättas i samma läge som om den skadevållande handlingen inte inträffat. Du måste visa att du lidit ekonomisk skada av felet i varan för att kunna få ersättning. Det är svårt att med framgång rikta skadeståndskrav mot säljaren vid köp av skor, såvida det handlar om en felaktig skräddarsydd sko till ett visst speciellt event som säljaren varit medveten om innan beställningen.

Min rekommendation är därför att du meddelar säljaren om att du vill ha rätta skor. Om han svarar och meddelar att han ska leverera rätt skor till dig så måste du ge honom viss tid, föredragsvis som längst fyra till fem veckor, att leverera dem. Om han inte levererar skorna inom denna tid, måste du ge honom en vecka till. Om skorna inte levereras inom tilläggstiden (en vecka efter fyra-fem veckor) så får du häva köpet och kräva tillbaka pengarna omgående. Om han inte betalar efter denna tid kan du antingen ansöka om betalningsföreläggande, polisanmäla händelsen till polisen. I sista hand kan du stämma honom till domstol om han bestrider betalningsföreläggandet och polisen lägger ned ärendet.

Det kan emellertid vara helt onödigt att ansöka om betalningsföreläggande mot säljaren eller stämma honom till domstol om han har många skulder eftersom du då kan hamna långt ner i prioriteringslistan för de som ska få betalt av honom. Kontakta Kronofogden för att se hur mycket skulder han har. Om han inte har så mycket skulder så kan du skicka in en ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogden vilket innebär fler kostnader för säljaren, detta fungerar som ett incitament för säljaren att betala det han är skyldig dig eftersom Kronofogden annars kan meddela utslag vilket mer eller mindre fungerar som en dom. Kronofogden kan efter utslaget driva in pengarna från säljaren. Om säljaren bestrider din ansökan så är alternativen att stämma säljaren domstol eller släppa ärendet. Väljer du att polisanmäla så kommer polisen försöka övertala dig att det inte är polisens uppgift att hantera köprättsliga ärenden, du ska då argumentera för att det handlar om bedrägeri. Målet är att få polisen att kontakta säljaren och be honom skicka tillbaka pengarna eller eventuellt överlämna ärendet till åklagarkammaren. Om han inte är så skuldsatt att han kan ha råd att betala det han är skyldig dig så är min rekommendation att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogden. Såsom du ser beror hela saken på ett flertal omständigheter och moment. Skriv i kommentarerna här nedan om du har fler frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”