Vad kan jag göra om överklagan kom in en dag för sent på grund av posten?

2019-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om posten inte kunnat leverera ett brev med överklagan till tingsrätten på 4 dagar. Varav 3 av dessa är vardagar.Och överklagan inkom 1 dag för sent. Är det någon mening att överklaga det beslut som jag då fått från tingsrätten att det inkom 1 dag för sent . Det står också att brevet inte avskilt hos posten för tingsrättens räkning.Det tog lång tid att formulera denna överklagan som nu ingen kommer att läsa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att tingsrätten har bedömt att din överklagan har kommit in en dag sent. Det innebär att domstolen har funnit att det föreligger ett rättegångshinder och är förhindrad att handlägga ditt ärende.

Det framgår inte av din fråga vilket typ av beslut det är frågan om. Enligt min bedömning har du emellertid två alternativ att välja mellan: du kan antingen överklaga avvisningsbeslutet, eller ansöka om s.k. "återställande av försutten tid", beroende på vad ditt ärende handlar om. Det senare är ett "extraordinärt rättsmedel" och innebär att en part som underlåtit att inom föreskriven tid överklaga en dom eller beslut kan begära att den "försuttna tiden" ska återställas (se 58 kap. 11 § rättegångsbalken (RB)).

För att detta rättsmedel ska kunna användas krävs dock ett "laga förfall". Det innebär att det måste ha funnits en giltig ursäkt varför du lämnat in överklagan för sent. Återställande av försutten tid har beviljats i fall där det varit orimliga förseningar i postgången. I exempelvis Högsta domstolens mål nr Ö 128/11 skulle överklagandet ha kommit in till rätten senast den 17/12. Handlingen skickades den 15/12 och kom fram den 21/12. Mannen ansågs i det fallet ha haft giltig ursäkt för att inte överklaga i tid, då förseningen berodde på postombudet. I NJA 1997 s 820 skulle överklagandet ha kommit in till rätten senast den 20/2. Handlingen skickades den 17/2 och kom fram den 21/2 (en dag för sent). Mannen ansågs även i det fallet haft giltig ursäkt.

Tyvärr vet jag för lite om ditt ärende för att kunna uttala mig om du kan ansöka om detta rättsmedel. Därför råder jag dig till att snarast kontakta ytterligare juridisk hjälp som kan vägleda dig inom detta, då ansökan måste göras inom en tidsfrist (kom även ihåg att att rättsskydd oftast ingår i hemförsäkringen!).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (952)
2019-11-17 Vad kan jag göra för att förvaltningsrätten ska avgöra mitt mål snabbt?
2019-11-11 Stämma en person på ytterligare skadestånd
2019-11-10 Vad är skillnaden mellan processrätt och materiell rätt?
2019-10-31 Beslag motorcykel

Alla besvarade frågor (74755)