Vad kan jag göra om mitt barn blir omhändertaget enligt LVU?

2020-10-11 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Socialtjänsten har taget mina barn på grund av en fel information och har ingen kontakt med dem. Vad ska vi göra nu?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är tillämplig på din situation. Enligt denna lag kan barn som riskerar att fara illa omhändertas, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Tvångsvård kan exempelvis ske om ett barn riskerar att utsättas för fysisk misshandel eller om det föreligger en brist i barnets omsorg (se 2 § och 3 § LVU).

Beslut om vård enligt LVU tas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden (4 § LVU). Socialnämnden kan också i ett akut läge omedelbart ta beslut angående vård enligt LVU utan ett avgörande av förvaltningsrätten. Detta beslut måste i sådana fall underställas av förvaltningsrätten inom vecka (6 § LVU) (7 § LVU).

Vad du kan göra

Om du anser att förvaltningsrätten beslut är felaktigt har du som förälder rätt att överklaga beslutet till kammarrätten (33 § 2 st förvaltningsprocesslagen). I en bilaga till din dom framgår det hur du ska göra. Du kan också läsa mer om hur du överklagar om du klickar här.

Du skriver att du inte har någon kontakt med socialtjänsten. Jag rekommenderar därför att du själv försöker ta kontakt med socialtjänsten i din kommun så att de kan hjälpa dig. Deras kontaktuppgifter kan du enkelt hitta genom en sökning i din webbläsare.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du vill ha mer hjälp så erbjuder lawline gratis telefonrådgivning. Du kan också boka en tid med en av våra skickliga jurister.

-Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

-Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (417)
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

Alla besvarade frågor (91294)