Vad kan jag göra om min hyresgäst verkar bli uppsagd?

2020-11-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Den student som jag hyrt ut till vill inte skriva under uppsägningskontraktet. Säger att hon inte har någon annanstans att flytta till eller skriva sig.På kontraktet står också att om hyra uteblir, sägs kontraktet upp med omedelbar verkan. Så om hon nu inte skriver under, inte heller betalar hyra för december den 27 vilketmedför att kontraktet alltså uppsägs med omedelbar verkan och inte heller hämtar sinatillhörigheter:Vad gör jag då med hennes tillhörigheter om hon inte kommer och hämtar dem??????Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kan se lite olika ut beroende på ifall bostaden som hyrs ut är en hyresrätt eller bostadsrätt, om det är andrahandsuthyrning eller inneboende. I mitt svar kommer jag i huvudsak utgå från att hyresavtalet gäller en hyresrätt och då gäller reglerna i 12 kap. jordabalken (JB) vilket även kallas hyreslagen.

Uppsägning av hyresavtal

Om uthyrningen varat längre än 3 månader ska uppsägningen ske skriftligt (12 kap. 8 § 1 st JB). Det finns dock inget krav på att andra parten måste godkänna eller skriva under en sån uppsägning, men för att uppsägningen ska vara giltig måste hyresvärden vara säker på att uppsägningen har mottagits dvs uppsägningen måste ha delgivits mottagaren. Ett sätt är att skicka uppsägningen i rekommenderat brev, då anses avtalet uppsagt från dagen det skickas även om mottagen hämtar ut det eller inte (12 kap. 8 § 4 st JB). Om personen som ska sägas upp inte har någon känd hemvist i landet får uppsägning också lov att ske i Post- och inrikestidningar (12 kap. 8 § 5 st JB).

Uppsägningstiden är 3 månader från uppsägningsdagen (12 kap. 4 § JB). Samma uppsägningstid gäller om det är hyresvärden som säger upp avtal om bostadsrätt (3 § 2 st privatuthyrningslagen).

Vad kan jag göra om hyresgästen vägrar flytta ut?

Om parterna har en tvist gällande hyresförhållandet är det Hyresnämnden de ska vända sig till. Däremot om en hyresgäst vägrar att flytta ut efter uppsägningstiden behöver hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten för hjälp att avhysa (vräka) personen enligt 1§ och 3 § 1p i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Avhysning innebär att Kronofogden tvingar personen att agera enligt uppsägningsbeslutet alltså flytta ut alla sina tillhörigheter och lämna nyckeln som görs vid en utflyttning. En skriftlig ansökan görs till myndigheten och ska bland annat innehålla sitt yrkande och grunden för detta (9-10, 14 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Sammanfattningsvis, du som hyresvärd kan skriftligt säga upp din hyresgäst och förvänta sig att denne ska vara ute efter 3 månader. Uppsägningen måste inte godkännas eller skrivas under av hyresgästen men du måste veta att hyresgästen har tagit del av den. Ett säkert sätt för att uppsägningen ska vara giltig är om du skickar den som rekommenderat brev. Om hyresgästen efter uppsägningstidens slut (detta gäller oavsett om hyresavtalet sagts upp med omedelbar verkan eller efter vanlig uppsägningstid) fortfarande vägrar att flytta ut bör du göra en anmälan till Kronofogdemyndigheten som hjälper dig att avhysa personen.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Lycka till!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1567)
2021-06-15 I vilket skick ska en hyresrätt vara innan inflyttning sker? Och kan bristfälligt skick ge hyresgästen rätt att häva avtalet?
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?

Alla besvarade frågor (93151)