Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

2020-07-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej jag hade en hyresgäst som flyttat och inte betalat hyran för juli vad kan jag göra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och tillämplig lag

Av din fråga framgår inte vilken form av boende du har hyrt ut (hyreslägenhet, bostadsrätt eller del av villa). De olika bostadsformerna har egna lagar, men frågan om uppsägning på grund av obetald hyra återfinns bara i 12 kap. jordabalken och det är därför den lagen som blir tillämplig.

Uppsägning av hyresgäst

Om en hyresgäst inte betalar sin hyra senast en vecka efter att den förfallit begår hen ett avtalsbrott. Det är i sin tur en förverkandegrund som gör det möjligt att säga upp hyresgästens hyreskontrakt. (12 kap. 42 § första stycker första punkten jordabalken). När en förverkandegrund tillämpas upphör även avtalad uppsägningstid att gälla, istället sägs kontraktet upp med omedelbar verkan (12 kap. 6 § jordabalken).

Hyresvärden ska meddela hyresgästen om uppsägningen. Görs en rättelse, det vill säga att hyresgästen betalar hyran, innan hyresvärden kontaktat hyresgästen får hyresgästen inte längre skiljas från boendet. (12 kap. 43 § jordabalken). Om hyresgästen ändå betalar hyran inom tre veckor från dess att hen blivit underrättad av hyresvärden får hen inte heller skiljas från bostaden (12 kap. 44 § jordabalken).

Praktisk hjälp

Kronofogden kan hjälpa till att driva in den försenade skulden om hyresvärden kontaktar dem och ansöker om ett betalningsföreläggande. Det går även att väcka talan i en domstol. Rätten till den uteblivna hyran förfaller två år efter att hyresgästen flyttat ut, innan dess måste alltså en eventuell talan ha väckts (12 kap. 61 § jordabalken).

Sammanfattning och råd

Om din hyresgäst inte betalat hyran en vecka efter att hyran förfallit har du rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Vägrar personen att betala kan du ansöka om hjälp av Kronofogden. Du kan även väcka talan i en domstol mot din hyresgäst. Du behöver även meddela din hyresgäst om det beslut du fattar.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1510)
2021-02-27 Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?
2021-02-27 Avtala bort nyttjanderätten av stallplats under uppsägningstiden
2021-02-27 Kan hyresvärden höja hyran under pågående hyrestid?
2021-02-26 Vad ska jag tänka på när jag flyttar in i en närståendes lägenhet?

Alla besvarade frågor (89745)